Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

Εθνογραφικός χάρτης της Χερσονήσου του Αίμου, Χαϊνριχ Κίπερτ, 1878.

Eθνογραφικός χάρτης του Χάινριχ Κήπερτ (Heinrich Kiepert), 1878 (μεταξύ 1878 και 1885)

Ο συγκεκριμένος χάρτης έγινε ευμενώς δεκτός στην Ευρώπη της εποχής και χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς στο Συνέδριο του Βερολίνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου