Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Κάρτ Ποστάλ με γυναίκες των Σερρών, 1902

Κάρτ Ποστάλ με γυναίκες των Σερρών, 1902

Τίτλος Κάρτ Ποστάλ:
Souvenir de Salonique. Groupes des Femmes en Macédoine.

Εκδότης Κάρτ Ποστάλ
Bader, G. Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου