Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

Η Μαρία Οικονόμου από το Σιδηρόκαστρο, 1909


Στις 17.7.1909 ο ΣΔΕΓ γνωστοποιεί στον πρόξενο Θεσσαλονίκης ότι αποφοίτησαν δύο υπότροφές του, η Δανάη Αστεριάδου από τη Θεσσαλονίκη και η Μαρία Οικονόμου από το Σιδηρόκαστρο, και τον παρακαλεί να τις τοποθετήσει σε σχολεία θηλέων της προξενικής του περιφέρειας, επειδή είναι υποχρεωμένες να υπηρετήσουν ίσο χρόνο με την υποτροφία τους. Αρχείο ΣΔΕΓ, «Υποτροφίαι Αρσακείου», 10/3, α.π.: 156/17.7.1909. Η διαδικασία διορισμού των κοριτσιών αυτών κινείται αυτοδίκαια από τον ΣΔΕΓ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου