Σάββατο 8 Απριλίου 2023

Υποσχετική Οθωμανικών Λιρών. Ηράκλεια, 1914

Υποσχετική Οθωμανικών Λιρών. Ηράκλεια, 1914

ΜΑΚΡΗΣ & Σια”, 1914, υποσχετική Λιρών Οθωμανικών 13,04, εκτύπωση Διβόλη Θεσσαλονίκη, με χαρτόσημο 50λ Ελληνικής Διοικήσεως, Εν Θεσσαλονίκη τη 30 Μαρτίου 1914 (οφειλέτες Δημ. Αθανασίου & Υιοί, Κάτω Τζουμαγιά, σημερινή Ηράκλεια Σερρών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου