Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Κατάλογος με τα ονόματα αξιωματικών της Φρουράς Σερρών που έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη με ατμόπλοιο, 1935

Κατάλογος με τα ονόματα αξιωματικών της Φρουράς Σερρών που έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη με ατμόπλοιο.
Ημερομηνία <1935 Μάρτιος>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου