Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Επίσκεψη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών στο Νεοχώρι, το Σιδηρόκαστρο και το Άγκιστρο, 2-4 Μαΐου 2023

Επίσκεψη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών στο Νεοχώρι, το Σιδηρόκαστρο και το Άγκιστρο, 2-4 Μαΐου 2023
Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Νεοχώρι - Ροδόπολη Ν.Σερρών
Τρίτη, Μάιος 2, 2023 - 08:00 - Σάββατο, Μάιος 20, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Σιδηρόκαστρο Ν.Σερρών
Τετάρτη, Μάιος 3, 2023 - 08:00 - Τετάρτη, Μάιος 3, 2023 - 14:00
Επίσκεψη και δανεισμός βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Άγγιστρου Ν.Σερρών
Πέμπτη, Μάιος 4, 2023 - 08:00 - Πέμπτη, Μάιος 4, 2023 - 14:00
Επίσκεψη στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Άγγιστρου και δανεισμό βιβλίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου