Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Διακήρυξη πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Καπνοφύτου 21 Απριλίου 2023

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 342 τετραγωνικών μέτρων από το υπ’ αριθ. 154 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Καπνοφύτου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 3η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.
Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι 3,42€ (τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ετησίως).
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34€).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου