Κυριακή 30 Απριλίου 2023

ΨΗΦΙΣΜΑ για την καθιέρωση της 29ης Σεπτεμβρίου ως Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Βουλγαρικής Κατοχής 1916-18

ΨΗΦΙΣΜΑ για την καθιέρωση της 29ης Σεπτεμβρίου ως Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Βουλγαρικής Κατοχής 1916-18 στην Ανατολική Μακεδονία (Συντάχθηκε στην αρχική μορφή του τον Μάρτιο του 2010 και στην παρούσα τον Μάϊο του 2011).
ΨΗΦΙΣΜΑ
Τα συμπαρατασσόμενα στο τέλος του παρόντος Νομικά Πρόσωπα,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ
 – ότι όλα γενικά τα δεδομένα (Κρατικά Αρχεία και επίσημε̋ Εκθέσεις, διεθνείς έρευνες, αναφορές και συμπεράσματα, αξιόπιστες προσωπικές μαρτυρίες) αποδεικνύουν αδιάσειστα ότι η Βουλγαρική Κατοχή τη̋ Ανατολική̋
Μακεδονία̋, μεταξύ των ποταμών Στρυμόνα και Νέστου (Νομοί Σερρών, Δράμα̋, Καβάλα̋), από τον Αύγουστο του 1916 έως και τον Σεπτέμβριο του 1918 σκοπό είχε την εξόντωση του ντόπιου πληθυσμού και τον εποικισμό με βουλγαρικό, έτσι ώστε με τη νόθευση του αυτόχθονος και ακραιφνούς ελληνορθόδοξου πληθυσμού να επιχειρηθεί η ενσωμάτωση τη̋ εν λόγω περιοχής στο τότε βουλγαρικό βασίλειο… – ότι κορυφαίες ενέργειες τη̋ προσπάθεια̋ αυτή̋ υπήρξαν οι αλλεπάλληλες αιχμαλωσίες των Ελλήνων Ορθοδόξων Ανατολικομακεδόνων (τη̋ εν
λόγω περιοχή̋) και ο εκπατρισμό̋ του̋ σε διάφορα μέρη της τότε Βουλγαρικής Επικράτειας – όπου, κάτω από απάνθρωπε̋ συνθήκες διαβίωση̋, υποχρεώθηκαν κυρίω̋ σε καταναγκαστική εξοντωτική εργασία – όπως επίσης και η
επιβολή μέτρων που επέφεραν λιμοκτονία στον ντόπιο πληθυσμό…
 – ότι την 29η Σεπτεμβρίου του 1918, και ενώ μαινόταν ο πόλεμος, η Βουλγαρία ζήτησε ανακωχή άνευ όρων και συνθηκολόγησε, παρέδωσε τα κατεχόμενα εδάφη τής εν λόγω περιοχής και επέτρεψε την επιστροφή των ελάχιστων αιχμαλώτων που επιζούσαν… και
– ότι η επιστροφή αυτή αποτέλεσε νέα οδύσσεια και διήρκεσε μέχρι και έξι μαρτυρικού̋ –και για πολλούς εξοντωτικούς – μήνες,
ΚΡΙΝΟΥΜΕ
Ότι σύμφωνα με τι̋ προαιώνιε̋ αρχέ̋ και το πνεύμα του Ελληνικού Πολιτισμού, που αποτελούν και βάσεις του Ευρωπαϊκού, περί απόδοσης τιμής και μνήμης σε όλα τα θύματα τη̋ βαρβαρότητα̋ κάθε κατακτητών, αποτελεί επιτακτικό χρέος και ιερό καθήκον τη̋ Ελληνικής Πολιτείας να καταγράψει και να διατηρήσει στην ιστορική μνήμη του ΄Εθνους μας τα παραπάνω γεγονότα, ως αναγκαία γνώση και παιδεία για την εθνική ύπαρξή μας,
ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
να ενεργήσουν τα δέοντα ώστε να καθιερωθεί στους Νομούς Σερρών, Δράμας και Καβάλας η 29η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ω̋ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ των ΘΥΜΑΤΩΝ της ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1916 – 1918 στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Παμμακεδονική Συνομοσπονδία, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών – Μελενίκου, Εταιρεία Μελέτη̋ και Έρευνα̋ τη̋ Ιστορία̋ των Σερρών, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων Ν.Σερρών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αποτελούμενη από 23 Σωματεία, Σύνδεσμο̋ Ευελπίδων Μελενίκου και Αδελφότητα Κυριών & Δεσποινίδων Μελενίκου «Η ΑΡΜΟΝΙΑ» που εδρεύουν στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, Σύλλογο̋ των εν Αθήναι̋ Δοξατινών «ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΔΟΞΑΤΟ», Πολιτιστικό̋ και Μορφωτικό̋ Σύλλογο̋ Δοξάτου Δράμας, Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας, αποτελούμενο από του̋ Πολιτιστικούς Συλλόγους Δράμας: ΒΩΛΑΚΑ, ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και ΠΥΡΓΩΝ, Όμιλο̋ «ΟΡΦΕΑΣ» Σερρών, Λύκειο Ελληνίδων Ν. Σερρών, Σύλλογο̋ Μακεδονομάχων και Απογόνων Ν.
Σερρών «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ», Σύνδεσμο̋ Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Σερρών, Σύλλογο̋ Βλάχων Ν. Σερρών «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ», Σύλλογο̋ Βλάχων Ηράκλεια̋ Σερρών, Σύλλογο̋ Βλάχων Άνω Ποροΐων «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ», Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσοχωραφιτών «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Σερρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Ποντίων Ν. Σερρών «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ», Θρακική Εστία Ν.Σερρών, Λύκειο Ελληνίδων Καβάλα̋, Θρακική Ένωση Καβάλα̋, Εταιρεία Θασιακών Μελετών, Σύλλογος Ποντίων Καβάλας, Κρητική Αδελφότητα Καβάλας, Θρακική Εστία Καβάλας, Ένωση Μικρασιατών Καβάλας, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Καρβάλη̋, Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων «ΜΑΚΕΔΝΟΣ», Σύλλογος Σερραίων Θεσσαλονίκη̋, Σύλλογος Σιδηροκαστρινών & Περιχώρων «ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ», Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ» Θεσσαλονίκη̋, Σύλλογο̋ Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Μεσολακιωτών Θεσσαλονίκη̋, Μορφωτικό̋, Πολιτιστικό̋ και Κοινωνικός Σύλλογος Γονιμιωτών Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Σερραϊκή Ένωση Αθηνών, Σύλλογος Σιδηροκαστρινών και Σιντικαίων Αττικής «Η ΣΙΝΤΙΚΗ», Σύλλογος Καβαλιωτών Αθηνών «ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ», Σύλλογος Κρητών Ελληνικού «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ», Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων και από την Έδεσσα «Ίων Δραγούμης» και «Κοινόν των Μακεδόνων».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου