Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Αναφορά εις Σίντιας τῆς Λήμνου στα Εθνικά του Στέφανου του Βυζάντιου, 6ος αιώνας

§ K388.17   Ktimene: Κτιμένη, πόλις Θετταλίας, ὑπὸ Πηλέως Φοίνικι δωρηθεῖσα, ἧς τοὺς πολίτας Ὅμηρος Δόλοπάς φησιν, ὡς Σίντιας τῆς Λήμνου, καὶ Τρῶας τῆς Ἰλίου καὶ Ζελείας, καὶ Ἐπειοὺς τῆς Ἤλιδος, καὶ Φαίακας τῆς Σχερίας, καὶ Ἄβαντας τοὺς Εὐβοέας. καὶ "Κτιμένην Δολοπηίδα". τὸ ἐθνικόν, ὡς Κλαζομένιος, Κτιμένιος καὶ Κτιμεναῖος.

Από το βιβλίο Τα Εθνικά - Στέφανος ο Βυζάντιος 6ος αιώνας

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου