Ανέστης Α. Φιλιππίδης

Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ορυκτολογίας-Κοιτασματολογίας, ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Τμήμα Γεωλογίας,
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας (Ο-Π-Κ), 541 24 Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Δεκεμβρίου 1953, Καπνόφυτο Σιντικής Σερρών.
Σπουδές
1972: Απολυτήριο Γυμνασίου, Τέταρτο (Δ) Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.
1974: Σουηδική Γλώσσα, University of Lund, Σουηδία.
1975: Αγγλική Γλώσσα, «The New School of English», Cambridge, UK.
1977: Πτυχίο Γεωλογίας, University of Lund, Σουηδία.
1982: Διδακτορικό δίπλωμα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Geology, Uppsala Univ., Σουηδία.
1982: Άδεια Χειριστή Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου, University of Uppsala, Σουηδία.
1983: Mαθήματα Παιδαγωγικής-Διδακτικής, University of Uppsala, Σουηδία.
1984: Αναγνώριση πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Επαγγελματική Απασχόληση
1ος βοηθός Καθ., Βοηθός έρευνας, Διδασκαλία βοηθού/λέκτορα, Geology, Uppsala Univ., 2/1978-4/1985.
Σύμβουλος Οικονομικής Γεωλογίας, VLF-GEO SA, Uppsala Σουηδίας, 1/1982-4/1985.
Λέκτορας, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 5/1985-3/1988.
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 4/1988-8/1992.
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 9/1992-11/1997.
Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 12/1997-8/2021.
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ από 20 Οκτ. 2021.
Διοικητική Απασχόληση
Μέλος ΔΣ Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Uppsala Σουηδίας, 11/1979-10/1982.
Μέλος ΔΣ Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας, Τμ. Γεωλογίας, Παν/μιο Uppsala Σουηδίας, 11/1979-10/1981.
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 9/1997-8/1999.
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 9/1999-8/2001.
Μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού, ΑΠΘ, 1/2000-12/2001.
Αναπλ. Πρόεδρος Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, ΑΠΘ, 10/2000-11/2001.
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 9/2000-8/2003.
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 9/2003-8/2006.
Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 4/2002-4/2004.
Πρόεδρος ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ, Αθήνα, 5/2004-3/2005.
Μέλος Συγκλήτου ΑΠΘ, 9/1997-8/2006.
Δ/ντής Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας(Ο-Π-Κ), Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ,9/2007-8/2008.
Δ/ντής Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας(Ο-Π-Κ), Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 1-12/2013.
Δ/ντής Εργαστηρίου Γεωχημείας του Τομέα Ο-Π-Κ, Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 7/2012-4/2020.
Μέλος ΔΣ της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ, 9/2019-8/2021.
Συμμετοχή σε Επιτροπές
Επιτροπή Η/Υ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Uppsala Σουηδίας, 7/1980-6/1981.
Επιτροπή Σαρωτικού Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου, ΑΠΘ, 3/1987-3/1990.
International Committee on Natural Zeolites, 12/1995-5/2004.
Εξεταστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Υποτροφιών, Ι.Κ.Υ., 1998-2010.
Επιτροπή Κοσμητόρων, ΑΠΘ, 9/2000-8/2006.
Πρόεδρος Επιτροπής Φύλαξης, ΑΠΘ, 10/2000-10/2003.
Επιτροπή Οικονομικής Γεωλoγίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, 4/2002-4/2004.
Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Εκπαιδευτικών Εκδρομών, ΑΠΘ, 9/2002-12/2004.
Επιτροπή Κτιριακού, ΑΠΘ, 9/2002-8/2003.
Επιτροπή Αξιολόγησης ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2003.
Πρόεδρος Επιτροπής Θεμάτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, ΑΠΘ, 4/2003-2/2004.
Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ, 9/2009-4/2020.
Εθνική Επιτροπή για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Αναπλ. μέλος, ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, 4/2012-8/2019.
Μέλος Συντακτικών Επιτροπών σε 4 έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, σε 1 ως Chief editor.
Μέλος σε 9 Οργανωτικές Επιτροπές Επιστημονικών Συνεδρίων, σε 4 ως Πρόεδρος, σε 1 ως Αντιπρόεδρος,
σε 1 ως Γενικός Γραμματέας και σε 1 ως Ειδικός Γραμματέας.
Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 9/2019-8/2023.
Επιτροπή Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων του ΑΠΘ, 9/2019-8/2021.
Συμμετοχή σε 40 Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίων, 1989-2021.
Συμμετοχή σε 71 Εξεταστικές Επιτροπές ολοκληρωμένων Μ.Δ.Ε. και Διδακτορικών Διατριβών, 1995-2021.
Συμμετοχή σε 170 Επιτροπές Κρίσεων Μελών ΔΕΠ, σε 37 ως Εισηγητής, 1986-2021.
Κριτής σε 7 Εθνικά και 20 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
Advanced Powder Technology.
Arabian Journal of Chemistry.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Bulletin of the Geological Society of Greece.
Clays and Clay Minerals.
Combustion Science and Technology.
Desalination and Water Treatment.
Energy Sources.
Environmental Engineering and Management Journal.
Environmental Science and Technology.
Geologica Carpathica-Series Clays.
Geologica Rhodopica.
Geosciences.
Geotechnical Scientific Issues.
Hellenic Journal of Geosciences.
Hellenic Pedagogic Review.
Journal of Agricultural Science.
Journal of Chemistry.
Journal of Geochemistry.
Journal of Geophysics and Engineering.
Journal of Hazardous Materials.
Journal of the Balkan Geophysical Society.
Journal of Zhejiang University, China-Science A.
Mineral Wealth.
Mineralium Deposita.
Science of the Total Environment.
Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki.
Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων και Έργων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιτροπή Ερευνών.
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Μεταδιδακτορική έρευνα.
ΝΑΤΟ, Scientific Affairs Division, Brussels.
Νομαρχία Θεσσαλονίκης.
Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιτροπή Ερευνών.
Swiss National Science Foundation, Ελβετία.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Ερευνητικά Προγράμματα-Έργα
Συμμετοχή σε 52 Ερευνητικά Προγράμματα-Έργα, 27 ως Συντονιστής-Επιστημονικά υπεύθυνος.
[1] Mineral chemical equilibria of silicate-ore mineral paragenesis. Swedish Natural Science Research
Council (NFR), Sweden, 01/09/1978-30/04/1985.
[2] Experimental studies of intracrystalline equilibria and its Kinetics. Swedish Natural Science Research
Council, Sweden, 01/09/1978-30/04/1985.
[3] The VLF-method for water prospecting in Greece. Swedish Board for Technical Development, VLF-GEO
SA, Uppsala, Sweden, 01/06/1983-30/09/1984.
[4] Γεωλογικά προβλήματα της Μάζας της Ροδόπης: Mεταλλογένεση περιοχής Κίρκης. Υπουργείο
Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 01/04/1986-31/03/1988.
[5] Έρευνα ζεολιθικών αποθέσεων της Ανατολικής Ροδόπης. ΑΠΘ και St. Kliment Ohridski University of
Sofia, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/09/1986-31/08/1992.
[6] Προσροφητικές ιδιότητες των ζεολιθοφόρων πετρωμάτων στους Μεταξάδες Ν. Έβρου (κωδικός 1378).
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Συντονιστής-Επιστημονικά
Υπεύθυνος, 21/05/1991-31/05/1993.
[7] Δυνατότητα χρησιμοποίησης των Ελληνικών φυσικών ζεολίθων στη διατροφή πτηνών. Υπουργείο
Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 01/09/1993-30/09/1995.
[8] Αποθέσεις ζεολίθων και ορυκτών καυσίμων στη Μάζα της Ροδόπης. ΑΠΘ και St. Kliment Ohridski
University of Sofia, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/09/1993-31/08/1998.
[9] Environmental study of coals and combustion by-products. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, 01/01/1994-31/01/1996.
[10] Development of industrial and environmental uses of European natural zeolites, Subcontract: Testing the
application of Greek natural zeolites in swine nutrition. Εuropean Union, Brite Euram II, 31/10/1995-
31/10/1998.
[11] Application of radiochemical and accelerator-based analytical techniques: Interaction of heavy metals
(present in industrial and nuclear waste repositories) with geologic materials. International Atomic
Energy Agency, 01/12/1995-31/12/1998.
[12] Μελέτη σκοπιμότητας χρησιμοποίησης Ελληνικών και Σλοβακικών φυσικών και συνθετικών
μικροπορωδών υλικών για την επεξεργασία βιομηχανικών και ραδιενεργών αποβλήτων. Υπουργείο
Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 01/05/1996-31/05/1998.
[13] Μελέτη νέων μορφών μοριακών μεταλλοξειδίων: Ο ρόλος τους στην καταλυτική ενεργοποίηση μικρών
μορίων. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 01/05/1996-31/05/1998.
[14] Γεωτεκτονική και πετρολογική-γεωχημική μελέτη των ανθρακικών πετρωμάτων της περιοχής Αγίου
Παντελεήμονα Φλώρινας. Δήμου ΑΕ, 01/11/1996-30/11/1997.
[15] Application of space technology to environmental aspects of surface mining: A surface mining decision
support system. European Union, Environment and Climate, 01/11/1996-30/11/1999.
[16] Περιβαλλοντική μελέτη ανθράκων και παραπροϊόντων καύσεως αυτών. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 01/03/1997-31/03/1999.
[17] Ενίσχυση ερευνητικής υποδομής (κωδικός 7096). Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Συντονιστής-Επιστημονικά
Υπεύθυνος, 01/09/1997-31/12/2005.
[18] Πληρωμή μελών ΔΕΠ ΑΠΘ για αξιολογήσεις και λοιπές υπηρεσίες Ν.2530/97 (ΓΓΕΤ) (κωδικός 6814).
Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 17/08/1998-31/12/2014.
[19] Ενίσχυση ερευνητικής υποδομής (κωδικός 7832). Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Συντονιστής-Επιστημονικά
Υπεύθυνος, 01/09/1998-31/12/2007.
[20] Έρευνα επί της επίδρασης του ζεολιθικού υλικού στις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνίθων. 2ο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/11/1998-30/11/1999.
[21] Κατανομή ιχνοστοιχείων στη λιγνιτοφόρα λεκάνη Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου και η περιβαλλοντική
τους σημασία. Νομαρχία Κοζάνης, 01/11/1998-31/10/2000.
[22] Έρευνα αξιοποίησης ζεόλιθων Νομού Ροδόπης (κωδικός 7939). Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, ΣυντονιστήςΕπιστημονικά Υπεύθυνος, 26/11/1998-31/12/2005.
[23] Ταξινόμηση των ορυκτών του κλινοπτιλόλιθου (ομάδα ζεολίθων). Μεταδιδακτορική έρευνα, Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/01-31/12/1999.
[24] Αξιολόγηση και αξιοποίηση του Ελληνικού Ορυκτού Πλούτου (κωδικός 9092). Υπουργείο Ανάπτυξης,
Γεν. Γραμ. Έρευνας και Τεχνολογίας, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 02/01/1999-31/07/2000.
[25] Ημερίδα: Οι ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες και η αναπτυξιακή προοπτική τους στην Ελλάδα (κωδικός
7763). Επιτροπή ερευνών ΑΠΘ, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 20/01-20/07/1999.
[26] Οικονομική γεωλογία και ανάπλαση ορυχείων (κωδικός 7793). Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, ΣυντονιστήςΕπιστημονικά Υπεύθυνος, 28/04-28/10/1999.
[27] Βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων (κωδικός 7794),
Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 28/04/-28/10/1999.
[28] Ορυκτολογική μελέτη μεταλλευμάτων Χαλκιδικής (κωδικός 9377). TVX Hellas ΑΕ, ΣυντονιστήςΕπιστημονικά Υπεύθυνος, 27/12/1999-27/4/2000.
[29] Ενίσχυση ερευνητικής υποδομής (κωδικός 9838). Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Συντονιστής-Επιστημονικά
Υπεύθυνος, 01/01-31/12/2000.
[30] Πανελλήνιο συνέδριο σύνδεσης τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κωδικός 20382). 3ο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), ΕΝΤΕΡ
2001, Education, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/03-31/12/2001.
[31] Αναμόρφωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών: Τμήμα γεωλογίας ΑΠΘ (κωδικός 21478). 3ο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), 01/04/2003-31/08/2008.
[32] Αξιολόγηση και αξιοποίηση του Ελληνικού Ορυκτού Πλούτου, με έμφαση στα ζεολιθοφόρα πετρώματα
(κωδικός 10100). Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΣυντονιστήςΕπιστημονικά Υπεύθυνος, 14/4/2003-13/4/2005.
[33] Δεσμευτική ικανότητα των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων της Νήσου Μήλου. Μεταδιδακτορική
έρευνα, Ίδρ. Κρατικών Υποτροφιών, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/11/2003-31/10/2004.
[34] A regional enterprise network decision-support system for environmental risk and disaster management
of large-scale industrial spills (κωδικός 21632). European Union, Energy, Environment and
Sustainable Development, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/01/2004-07/08/2009.
[35] Αμοιβή μελών ΔΕΠ (κωδικός 60041). Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), 01/01/2004-31/12/2006.
[36] 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (κωδικός 70240). 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο,
EESD, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 28/01-31/05/2004.
[37] Η επίδραση στην ποιότητα του μικροπεριβάλλοντος της εκτροφής και στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών
ορνιθίων από την ενσωμάτωση ενός Ελληνικού φυσικού ζεολίθου στο σιτηρέσιο και στη στρωμνή.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 01/04/2004-30/06/2005.
[38] 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (κωδικός 81264). 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο,
EESD, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 28/11-27/12/2005.
[39] Διασυνοριακή συνεργασία πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα των φυσικών
καταστροφών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κωδικός 80158). Κοινοτικές Πρωτοβουλίες,
INTΕRREG IIIA, Ελλάδα-ΠΓΔΜ, 01/01/2006-30/06/2009.
[40] Προσδιορισμός ορυκτολογικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών ζεολιθοφόρων σχηματισμών Ν.
Έβρου (κωδικός 82264). GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης & Σια ΟΕ, Συντονιστής-Επιστημονικά
Υπεύθυνος, 01/01-31/12/2007.
[41] Ικανότητα απορρόφησης του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου (κωδικός 83030). GEO-VET Ν. Αλεξανδρίδης
& Σια ΟΕ, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 11/01/2008-30/07/2015.
[42] Δεσμευτική ικανότητα ζεολιθοφόρων πετρωμάτων της Νήσου Σάμου και οι πιθανές χρήσεις τους.
Μεταδιδακτορική έρευνα, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος,
01/02/2008-31/01/2009.
[43] Περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, αγροτικές και υδατικές εφαρμογές φυσικών ζεόλιθων. GEO-VET Ν.
Αλεξανδρίδης & Σια ΟΕ, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/02/2010-31/07/2018.
[44] Ορυκτολογικές αναλύσεις με τη μέθοδο περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ (κωδικός 88446). Επιτροπή
Ερευνών ΑΠΘ, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 09/05/2012-31/12/2018.
[45] Διερεύνηση και γεωχημική μοντελοποίηση της δυνατότητας καθαρισμού υγρών βιομηχανικών
αποβλήτων με υψηλής ποιότητας Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, ΣυντονιστήςΕπιστημονικά Υπεύθυνος, 01/01-31/12/2013.
[46] Παρουσία ινωδών ορυκτών στους ηφαιστειοκλαστικούς τόφφους της Μακεδονίας και Θράκης (κωδικός
89323). Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 01/02/2013-31/01/2014.
[47] Αξιολόγηση της ορυκτολογικής σύστασης αρχαιολογικών δειγμάτων (κονιαμάτων από ψηφιδωτά
δάπεδα) (κωδικός 89688). Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 02/04-01/07/2013.
[48] Εκτίμηση βλαβών δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στα ακόλουθα Μνημεία: Ιερό Αφροδίτης στην
Παλαίπαφο, Πύλη Αμμοχώστου και Καστελλιώτισσα στη Λευκωσία (κωδικός 89850). Τμήμα
Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 04/06-03/12/2013.
[49] Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών
διαμερισμάτων Ακρίνης-Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου-Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης (κωδικός 90963).
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Δήμος Κοζάνης-ΔΕΥΑ Κοζάνης, 26/03/2014-25/09/2015.
[50] Study on the properties of the chabazite type zeolite in cementitious aqueous solutions (κωδικός 93391).
Belgian Agency for Radioactive Waste and Enriched Fissile Materials (ONDRAF/NIRAS), Brussels,
Belgium, 11/05/2016-10/04/2017.
[51] Ορυκτολογικές, ορυκτοχημικές και γεωχημικές μετρήσεις – αξιολόγηση φυσικών υλικών (κωδικός
93774). OMYA Hellas S.A., 01/06-31/12/2018.
[52] Προσδιορισμός χωρικής και χρονικής μεταβολής της ρύπανσης των υπογείων νερών στη λεκάνη
Σαριγκιόλ με εξασθενές χρώμιο (κωδικός 97750). Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Δήμος ΚοζάνηςΔΕΥΑ Κοζάνης, Αναπλ. Συντονιστής-Επιστημονικά Υπεύθυνος, 30/10/2018-31/08/2021.
Συνέδρια
Συμμετοχή σε 102 Συνέδρια, 52 διεθνή και 50 εθνικά, 25 με πρόσκληση.
[1] Intern. Symposium on Metallogeny of Mafic and Ultramafic Complexes, IGCP169, Athens, 9-11/10/1980.
[2] Annual Meeting (Intern.), Mineralogical Society of Sweden, Uppsala, Sweden, 9/12/1982.
[3] Annual Meeting (Intern.), Geological Society of Sweden, Uppsala, Sweden, 5-6/5/1983.
[4] Intern. Geol. Colabation Program for the Metallogeny of Ophiolites (IGCP 197), Athens, 25-26/6/1986.
[5] Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, 28/5/1987.
[6] 1st Bulgarian-Greek Symposium for the Rhodope Massif (Intern.), Smolyan, Bulgaria, 16-19/9/1987.
[7] Ημερίδα για τους Υδατικοούς Πόρους Νομού Χαλκιδικής, Γερακινή, 6/5/1988.
[8] 4ο Γεωλογικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Διεθν.), Αθήνα, 25-27/5/1988.
[9] 1ο Συμπ. “Νέες Εξελίξεις στη Σεισμολογία και Γεωφυσική του Ελληνικού χώρου”, Θεσσαλονίκη,1-3/7/1988.
[10] XIV Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association (Intern.), Sofia, Bulgaria, 20-23/9/1989.
[11] 2nd Hellenic-Bulgarian Symposium for the Rhodope massif (Intern.), Thessaloniki, 14-17/10/1989.
[12] 5o Επιστημνικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, 24-27/5/1990.
[13] 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον, Πάτρα, 15-18/4/1991.
[14] 29th Intern. Geological Congress, Kyoto, Japan, 24/8-3/9/1992.
[15] Διημερίδα “Λιγνίτης και Ενεργειακό Ισοζύγιο”, Κοζάνη, 2-3/10/1992.
[16] 2nd Biennial SGA Μeet., Soc. Geol. Appl. Mineral Deposits (SGA) (Intern.), Granada, Spain, 9-11/9/1993.
[17] 45th Annual Meeting of the International Commission of Coal and Organic Petrology (Intern.), Chania,
Crete, Greece, 26/9-2/10/1993.
[18] 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, 25-27/5/1994.
[19] 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 6-10/12/1994.
[20] Ημερίδα “Ορυκτολογία και Γεωχημεία: Η Συμβολή τους στην Προστασία του Περιβάλλοντος”,
Θεσσαλονίκη, 20/2/1995.
[21] Intern. Symposium and Exhibition on Natural Zeolites, Sofia, Bulgaria, 18-25/6/1995.
[22] 8th Intern. Conference on Coal Science, Oviedo, Spain, 10-15/9/1995.
[23] Third Intern. Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, 16-20/9/1996.
[24] European Seminar on Coal Fly Ash: A Secondary Raw Material (Intern.), Marseilles, France, 18/4/1997.
[25] Διημερίδα “Χρήση της Ιπτάμενης Τέφρας στις Κατασκευές”, Κοζάνη, 3-4/10/1997.
[26] 4ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, 14-16/11/1997.
[27] 8ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Πάτρα, 27-29/5/1998.
[28] Διημερίδα “Γεωπεριβάλλον και Υδατικοί Πόροι στο ΝA Αιγαίο”, Κάλυμνος, 12-14/6/1998 (Πρόσκληση).
[29] Fourth Intern. Conference on Environmental Pollution: Toxic Metals, Thessaloniki, 1/9/1998.
[30] 1ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Προοπτικής της Θάσου, Πρίνος, 4-6/9/1998 (Πρόσκληση).
[31] Γενική Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Διεθν.), Αθήνα, 8/3/1999.
[32] Ημερίδα “Ανάπτυξη Ορυχείων στην Λεκάνη Φλώρινας”, Φλώρινα, 27/3/1999 (Πρόσκληση).
[33] Ημερίδα “Ραδιενέργεια και Ατμοσφαιρική Ρύπανση”, Φλώρινα, 8/5/1999 (Πρόσκληση).
[34] Διεθν.Συν. Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,Σίγρι Λέσβου,24-26/9/1999.
[35] Γενική Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Διεθν.), Αθήνα, 22/10/1999.
[36] Διημερίδα “Αντιμετώπιση Σεισμικών Καταστροφών”, Θεσσαλονίκη, 3-4/12/1999.
[37] Intern. Workshop on Space Technology and Environmental Aspects of Surface Mining, Athens, 7/1/2000.
[38] 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελλην. Γεωλ.
Εταιρ., Κοζάνη, 12-13/2/2000.
[39] 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Το Ελληνικό Μάρμαρο” (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, 18/2/2000.
[40] Ημερίδα “Θωράκιση της Θεσσαλονίκης από Φυσικές Καταστροφές”, Θεσσαλονίκη, 24/2/2000.
[41] Fifth Intern. Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, 28/8-1/9/2000.
[42] 1ο Πανελ. Συν. “Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, Θεσσαλονίκη, 30/3-1/4/2001.
[43] Ημερίδα “Το Ελληνικό Μάρμαρο” (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, 1/4/2001.
[44] Συνέδριο “Ο Γεωτεχνικός στην Επόμενη Εικοσαετία”, Αθήνα, 16-18/5/2001 (Πρόσκληση).
[45] Intern. Conf. on New Developments in Research and Innovative Products, Thessaloniki, 23/6/2001.
[46] 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα, 26-28/9/2001.
[47] Ημερίδα “Συνολική Αναβάθμιση της Ελληνικής Παιδείας”, ΕΜΠ, Αθήνα, 10/4/2002 (Πρόσκληση).
[48] Ημερίδα “Ο Κόλπος Στρυμονικού, Βόλβη και Κορώνεια”, Ασπροβάλτα, 14/4/2002 (Πρόσκληση).
[49] Ημερίδα “Σύγχρονα Υδραυλικά Έργα Μακεδονίας-Θράκης”, Θεσσαλονίκη, 29/5/2002.
[50] 6th Intern. Conference on Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Thessaloniki, 3-
7/6/2002 (Invited).
[51] Ημερίδα “Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Τοπικές Κοινωνίες: Η περίπτωση της μεταλλευτικής βιομηχανίας”,
Θεσσαλονίκη, 29/6/2002.
[52] ΘΕΡΜΑ, 1ο Πανελλήνιο Συν. Θερμικής Ανάλυσης (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, Λίμνη Κερκίνη, 27-29/9/2002.
[53] 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, 3-6/10/2002.
[54] 12ο Σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 2-5/12/2002.
[55] Διεθνές Συνέδριο “Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων”, Θεσσαλονίκη, 28/1/2003.
[56] Συμπόσιο “Έλεγχος Τροφίμων”, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη, 15-16/2/2003.
[57] Ημερίδα “Αδρανή Πετρώματα και Δομικοί Λίθοι”, Θεσσαλονίκη, 11/4/2003.
[58] Intern. Workshop on Social, Economic and Environmental Impacts of Chemistry and Geology,
Thessaloniki, 14-15/4/2003 (Πρόσκληση).
[59] Ημερίδα “Μεταλλευτική Κληρονομιά της Χαλκιδικής”, Θεσσαλονίκη, 22/5/2003.
[60] 2ο Πανελ. Συν. “Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, Θεσσαλονίκη, 28-30/11/2003.
[61] 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 15-17/4/2004.
[62] 7th Mediterranean Conf. on Calorimetry and Thermal Analysis (Intern.), Thessaloniki, 2-6/7/2005.
[63] Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Σαμοθράκη (Διεθν.), 2-3/9/2005.
[64] 7th Hellenic Hydrogeological Conference (Intern.), Athens, 4-6/10/2005.
[65] 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελλην. Γεωλ.
Εταιρ., Θεσσαλονίκη, 7-9/10/2005.
[66] AQUA, Intern. Conf. on New Water Culture of South-East European Countries, Athens, 21-23/10/2005.
[67] 13ο Σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 28/11-1/12/2005.
[68] Ημερίδα “Διαχείριση Χημικών Προϊόντων, Κανονισμός REACH”, Θεσσαλονίκη, 8/3/2006.
[69] 2ο Συν. του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1-4/6/2006.
[70] 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα, 24-26/5/2007.
[71] Ημερίδα “Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο”, Πετρωτά Έβρου, 4/8/2007 (Πρόσκληση).
[72] 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών (Διεθν.), Θεσσαλονίκη, 1-2/11/2007.
[73] Συνέδριο Jean Monnet “Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη” (Διεθν.), Βέροια, 30/11-1/12/2007.
[74] 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17/3/2008.
[75] 26th Eur. Conf. on Health Implications of Environmental Contamination (Intern.), Athens, 31/3-2/4/2008.
[76] Second Intern. Conf. on Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, Skiathos,
Greece, 2-4/5/2008.
[77] 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Γεωλογίας, Αθήνα, 3-5/6/2008 (Πρόσκληση).
[78] 1st Intern. Conference on Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece, 1-3/10/2008.
[79] 8ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας, Αθήνα, 7-10/10/2008.
[80] Διημερίδα “Οι Γεωεπιστήμες στην Υπηρεσία της Κοινωνίας” Κοζάνη, 9-10/10/2008 (Πρόσκληση).
[81] AQUA, 3rd Intern. Conf. on Water Science and Technology with emphasis on water and climate, Athens,
16-19/10/2008.
[82] Ημερίδα “Η λίμνη Καστοριάς και φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι γεωργίας”, Μαυροχώρι Καστοριάς,
23/11/2008 (Πρόσκληση).
[83] Συνέδριο για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών (Διεθν.),
Βόλος, 27-30/5/2009.
[84] 3rd AMIREG Intern. Conf. on Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste
Management, Athens, 7-9/9/2009.
[85] XIX Congr. of the Carpathian-Balkan Geological Association (Intern.), Thessaloniki, 23-26/9/2010.
[86] 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20/3/2011.
[87] Ημερίδα “Πολυδύναμες καλλιέργειες, η περίπτωση του ιπποφαούς”. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας, Αιανή Κοζάνης, 10/4/2011 (Πρόσκληση).
[88] Ημερίδα “Προοπτικές αξιοποίησης των ορυκτών πόρων Μακεδονίας-Θράκης”. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης, Δράμα, 24/05/2011 (Πρόσκληση).
[89] Ημερίδα “Το γκότζι μπέρρυ και η καλλιέργειά του”. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας, Σιάτιστα Κοζάνης, 20/05/2012 (Πρόσκληση).
[90] Intern. Conference on Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, 3-6/07/2012.
[91] Ημερίδα “Το goji berry και η καλλιέργειά του”. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 4/11/2012 (Πρόσκληση).
[92] Ημερίδα: Μνημόνιο – Οικονομία και Ανάπτυξη του Βορείου Έβρου. Σύλλογος Β. Έβρου ΑΚΡΙΤΕΣ,
Διδυμότειχο Έβρου, 18/11/2012 (Πρόσκληση).
[93] 1η Ημερίδα Περιβάλλοντος. Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πολιτιστικός Σύλλογος Μανδρακιωτών
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 29/09/2013 (Πρόσκληση).
[94] Ημερίδα: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γνωρίζει τον Φυσικό Ζεόλιθο. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Έβρου, Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Ορεστιάδα, 4/11/2013 (Πρόσκληση).
[95] Ημερίδα: Εφαρμογές του ζεόλιθου στη γεωργία. Δυνατότητες και προοπτικές. Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, Δράμα, 20/12/2013 (Πρόσκληση).
[96] Ημερίδα για τον ζεόλιθο. ΓΕΩΤΕΕ Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και Δήμος Αλεξανδρούπολης,
Αλεξανδρούπολη, 14/03/2014 (Πρόσκληση).
[97] Ημερίδα: Ζεόλιθοι Θράκης. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής,
Κομοτηνή, 4/04/2014 (Πρόσκληση).
[98] Επιστ. Ημερίδα στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Γ. Ελευθεριάδη. Τομέας Ορυκτολογίας-ΠετρολογίαςΚοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 9/01/2015.
[99] Επιχειρηματική ανακάλυψη της αλυσίδας αξίας των μη μεταλλικών ορυκτών στην Ανατ. Μακεδονία και
Θράκη. Επιχειρησιακό Πρόγρ. Μακεδονία-Θράκη 2007-2013, ΕΣΠΑ, Δράμα, 5/05/2015 (Πρόσκληση).
[100] 14ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 25-27/05/2016.
[101] Ημερίδα: Αναζήτηση και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών από την αρχαιότητα. Soc. of Economic
Geologists Student Chapter, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 25/04/2017 (Πρόσκληση).
[102] 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική».
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 26-28/02/2021.
Μέλος Επιστημονικών Εταιριών
Geological Society of Greece (Ελληνική Γεωλογική Εταιρία).
Geological Society of Sweden.
Geotechnical Chamber of Greece (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας).
Hellenic Society of Sciences (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία).
Mineralogical Association of Canada.
Mineralogical Society of America, USA.
Mineralogical Society of Sweden.
International Committee on Natural Zeolites.
International Natural Zeolite Association.
International Zeolite Association.
Society for Geology Applied to Mineral Deposits.
Scientific Society of the Mineral Wealth Technologists (Επιστ. Ετ. Τεχνολόγων Ορυκτού Πλούτου).
The Society of Economic Geologists.
Working Group on Mediterranean Ophiolites.
Διδακτική Εμπειρία
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Uppsala Σουηδίας (9/1978-4/1985).
Μαθήματα:
Εργαστήρια Μακροσκοπικού Προσδιορισμού Ορυκτών και Πετρωμάτων, 1ο Εξάμηνο.
Ασκήσεις Υπαίθρου, 1ο Εεξάμηνο.
Γενική Γεωλογία, 1ο Εξάμηνο.
Εργαστήρια Πολωτικού και Μεταλλογραφικού Μικροσκοπίου, 4ο Εξάμηνο.
Επιβλέπων 2 ολοκληρωμένων Διπλωματικών Εργασιών.
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ (9/1985-8/2021).
Μαθήματα:
Εργαστηριακές Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων, 3ο και 4ο Εξάμηνο.
Γενική Κοιτασματολογία, 5ο Εξάμηνο.
Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, 5ο Εξάμηνο.
Κοιτασματολoγία Μεταλλευμάτων, 6ο Εξάμηνο.
Εφαρμοσμένη Γεωχημεία, 6ο Εξάμηνο.
Εφαρμοσμένη-Περιβαλλοντική Γεωχημεία, 6ο Εξάμηνο.
Εργαστήρια Μεταλλογραφικού Μικροσκοπίου, 5ο και 6ο Εξάμηνο.
Ασκήσεις Υπαίθρου, 6ο και 8ο Εξάμηνο.
Περιβαλλοντική Γεωλογία, 7ο Εξάμηνο.
Κοιτασματολογία Πετρελαίου, 7ο Εξάμηνο.
Γεωλογικά Θέματα, 7ο Εξάμηνο.
Κοιτασματολογία Ανθράκων, 8ο Εξάμηνο.
Ορυκτολογικά-Πετρολογικά-Κοιτασματολογικά Θέματα, 8ο Εξάμηνο.
Ορυκτές Πρώτες Ύλες: Αναζήτηση-Βιωσιμότητα-Περιβάλλον, 8ο Εξάμηνο.
Επιβλέπων 48 ολοκληρωμένων Διπλωματικών Εργασιών.
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Χημείας, ΣΘΕ, ΑΠΘ (9/2007-8/2021).
Μαθήματα:
Γεωχημεία, 7ο
-8ο Εξάμηνο.
Ορυκτολογία, 7ο
-8ο Εξάμηνο.
Γεωλογία-Γεωχημεία, 3ο & 5ο Εξάμηνο.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία», ειδίκευση «Ορυκτοί
Πόροι-Περιβάλλον», Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (9/1996-σήμερα).
Μαθήματα:
Μέθοδοι Αναζήτησης και Εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών, 1ο Εξάμηνο.
Εργαστηριακές-Αναλυτικές Μέθοδοι, 1ο Εξάμηνο.
Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον, 1ο Εξάμηνο.
Επεξεργασία Γεωχημικών Δεδομένων – Υπολογισμός Αποθεμάτων Ορυκτών Πόρων, 1ο Εξάμηνο.
Προχωρημένη Κοιτασματολογία, 2ο Εξάμηνο.
Περιβαλλοντικές Μελέτες, 2ο Εξάμηνο.
Ορυκτά Καύσιμα, 2ο Εξάμηνο.
Περιβαλλοντική Γεωχημεία, 2ο Εξάμηνο.
Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία, 2ο Εξάμηνο.
Μέθοδοι Εντοπισμού και Εκμετάλλευσης Ορυκτών Πρώτων Υλών: Γεωλογικές έννοιες, μέθοδοι εξόρυξης,
οικονομικά θέματα, 2ο Εξάμηνο.
Σχεδιασμός και αποκατάσταση μεταλλευτικών και λατομικών χώρων-Τηλεπισκόπηση, 2ο Εξάμηνο.
Μέλος Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών 37 ολοκληρωμένων Μ.Δ.Ε., σε 9 ως Επιβλέπων.
Μέλος Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτρ. 16 ολοκληρωμένων Διδακτορικών Διατριβών, σε 6 ως Επιβλέπων.
Διαλέξεις-Ομιλίες
[1] The mineral phases of the system Fe-Ni-S-O and the olivine hydration, an experimental study.
Mineralogical Society of Sweden, Uppsala, Sweden, 9/12/1982.
[2] The awaruite formation in ultramafic rocks. Institute of Geology, University of Uppsala, Uppsala, Sweden,
9/02/1984.
[3] Γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωχημικές μέθοδοι αναζήτησης κοιτασμάτων. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 11/01/1985.
[4] Παραγένεση μεταλλικών ορυκτών στα υπερβασικά πετρώματα: εργαστηριακή μελέτη. Τμήμα Γεωλογίας,
Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 20/02/1986.
[5] Πειραματική μελέτη κατανομής Zn και Fe στο βιλλεμίτη, σημαντικό ορυκτό κοιτασμάτων ψευδαργύρου.
Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 20/11/1986.
[6] Ορυκτολογία, χημεία, μορφολογία τέφρας από εργαστηριακή καύση σε 1000ο
C και ιπτάμενης τέφρας του
λιγνίτη Πτολεμαΐδας: Αξιοποίηση και Περιβάλλον. Τ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 2/10/1992.
[7] Βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές ζεόλιθων. Βρετανικό Συμβούλιο, Θεσσαλονίκη, 29/03/1993.
[8] Ζεόλιθοι: Κοιτασματολογικές έρευνες στην Ελλάδα, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης, Κοζάνη, 11/11/1993.
[9] Υδρογεωλογία και απασχόληση. Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας,
Θεσσαλονίκη, 15/11/1997.
[10] Αφαλάτωση υφάλμυρου νερού. ΔΕΥΑΚαλύμνου, Κάλυμνος, 12/06/1998.
[11] Οικονομική γεωλογία και ανάπλαση λιγνιτορυχείων. Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ, Φλώρινα, 7/03/1999.
[12] Τα ραδιενεργά (U,Th) και μέγιστης σημασίας (As,B,Cd,Hg,Mo,Pb,Se) στοιχεία στους λιγνίτες και
ιπτάμενες τέφρες των Νομών Κοζάνης-Φλώρινας. Οικολογική Κίνηση, Φλώρινα, 8/05/1999.
[13] Εκπαίδευση και επαγγελματικά θέματα των Πτυχιούχων Γεωλόγων. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
Αθήνα, 17/05/2001.
[14] Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον. Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Συμβούλιο Περιβάλλοντος του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη, 5/06/2001.
[15] Προτάσεις για μία συνολική αναβάθμιση της Ελληνικής Παιδείας. Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 10/04/2002.
[16] Ελληνικοί Φυσικοί Ζεόλιθοι: Εξυγίανση υγρών αποβλήτων και προστασία υδάτινων συστημάτων. Δήμος
Αγίου Γεωργίου, Ασπροβάλτα, 14/04/2002.
[17] Exploitation and utilization potential of Greek natural zeolites. 6th Intern. Conf. on Occurrence, Properties
and Utilization of Natural Zeolites, Thessaloniki, Greece, 3/06/2002.
[18] Θάλασσα, το λίκνο του Ελληνικού πολιτισμού. Πανηγυρική Ομιλία Τελετής Έναρξης Ναυτικής
Εβδομάδας, Θεσσαλονίκη, 1/07/2002.
[19] Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού 1914-1923. Ένωση Ποντίων Μενεμένης «Εύξεινος Πόντος»,
Θεσσαλονίκη, 22/05/2005.
[20] Η σημασία του ζεόλιθου στην υγεία και διατροφή του ανθρώπου. Όμιλος Ρόταρι Δυτικής Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, 11/09/2006.
[21] Λιγνίτης, ενέργεια και περιβάλλον στο Νομό Φλώρινας. Διασυνοριακό Πρόγραμμα Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας, INTERREG, Φλώρινα, 30/09/2006.
[22] Περιβάλλον και μεταλλεύματα χρυσού. Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ, Αλεξανδρούπολη, 14/12/2007.
[23] Περιβάλλον: Διαχείριση και αποκατάσταση. Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Θεσσαλονίκη,
30/05/2008.
[24] Επαγγελματική αποκατάσταση μετά το πτυχίο: Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Σύλλογος Φοιτητών
Γεωλογίας, Αθήνα, 5/06/2008.
[25] Καθαρισμός αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, παραγωγή άοσμης και συνεκτικής
ζεολυματολάσπης. Νομαρχία Ημαθίας, Βέροια, 22/09/2010.
[26] Περιβαλλοντικές, βιομηχανικές και αγροτικές εφαρμογές του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. Όμιλος
Rotaract, Θεσσαλονίκη, 25/10/2010.
[27] Φυσικοί ζεόλιθοι – Εφαρμογή στις καλλιέργειες. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας, Αιανή Κοζάνης, 10/04/2011.
[28] Φυσικοί ζεόλιθοι Μακεδονίας-Θράκης. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δράμα,
24/05/2011.
[29] Ζεόλιθος: Ο «χρυσός» της υγείας, της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Δήμος Αρταίων, Άρτα,
24/06/2011.
[30] Mineral resources of Greece and environment. Postgraduate studies: Master in Politics and Economics
of Contemporary Eastern and Southeastern Europe, Univ. of Macedonia, Thessaloniki, 14/05/2012.
[31] Φυσικοί ζεόλιθοι – Εφαρμογή στις καλλιέργειες. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας, Σιάτιστα Κοζάνης, 20/05/2012.
[32] Φυσικοί ζεόλιθοι – Η περίπτωση του goji berry. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 4/11/2012.
[33] Mineral resources of Greece: Reserves, Value and Environment. Postgraduate studies: Master in Politics
and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe, University of Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 15/04/2013.
[34] Ελληνικός ορυκτός πλούτος και περιβάλλον. Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πολιτιστικός Σύλλογος
Μανδρακιωτών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 29/09/2013.
[35] Ποιοτικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές-βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής ποιότητας ζεολιθικών
τόφφων. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Έβρου και Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης, Ορεστιάδα, 4/11/2013.
[36] Ποιοτικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές-βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής ποιότητας ζεολιθικών
τόφφων. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, Δράμα, 20/12/2013.
[37] Ποιοτικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές-βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής ποιότητας ζεολιθικών
τόφφων. ΓΕΩΤΕΕ Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και Δήμος Αλεξανδρούπολης,
Αλεξανδρούπολη, 14/03/2014.
[38] Mineral Resources of Greece: Reserves, Value and Environment. Postgraduate studies: Master in
Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe, University of Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 31/03/2014.
[39] Ζεόλιθοι-Φυσικοί Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικών
τόφφων. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, Κομοτηνή, 4/04/2014.
[40] Ζεόλιθος: Εφαρμογές και χρήσεις. 3ο Λύκειο Τρίπολης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, 11/04/2014.
[41] Ζεόλιθος και οι χρήσεις του. 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων, Τρίκαλα, 8/05/2014.
[42] Ζεόλιθος – Ζεολιθικοί Τόφφοι – Εφαργμογές. Ζeotechnica, 9η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και
Πτηνοτροφία Zootechnia, Θεσσαλονίκη, 30/01/2015.
[43] Φυσικός ζεόλιθος πολύ υψηλής ποιότητας – χρήσεις. Αγροτικός Συνεταιρισμός, Νάουσα, 1/04/2015.
[44] Φυσικές ιδιότητες και χρήσεις του ζεόλιθου.Αγροτικός Συνεταιρισμός, Αμύνταιο, 3/04/2015.
[45] Mineral Resources of Greece: Reserves, Value and Environment. Postgraduate studies: Master in
Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe, University of Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 27/04/2015.
[46] Η χρήση ζεολιθικού τόφφου στην προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων. 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων,
Θεσσαλονίκη, 4/03/2016.
[47] Mineral Resources of Greece: Reserves, Value and Environment. Postgraduate studies: Master in
Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe, University of Macedonia,
Thessaloniki, Greece, 11/04/2016.
[48] Ορυκτοί πόροι της Ελλάδας (αποθέματα-αξία) και προδιαγραφές-χρήσεις πολύ υψηλής ποιότητας
ζεολιθικών τόφφων. Society of Economic Geologists Student Chapter, Θεσσαλονίκη, 25/04/2017.
[49] Zeolite / es: Specifications and uses of high quality zeolitic tuffs. NEA PNOH-ECOMUD, Ministry of
Agriculture and Development, Agious Saranta, Albania, 11/09/2018.
[50] Specifications and uses of high quality zeolitic tuffs. CEHATROL Technology eG, Berlin, Germany,
4/11/2019.
[51] Ζεόλιθος / οι: Προδιαγραφές και χρήσεις υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων. Αριστοτέλειο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 16/01/2020.
[52] Ορυκτοί πόροι της Ελλάδας (αποθέματα-αξία) και προδιαγραφές-χρήσεις υψηλής ποιότητας ζεολιθικών
τόφφων. Διαδικτυακά, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 12/03/2021.
[53] ΑΠΘ: Στολίδι που δεν φθείρεται. Τιμητική εκδήλωση για τους αφυπηρετούντες το ακαδημαϊκό έτος 2020-
21, Πρυτανικές αρχές και Σύγκλητος, Πέτρινα Κτίρια, ΑΠΘ, 30/8/2021.
[54] Ορυκτοί πόροι της Ελλάδας και αγροτικές-βιομηχανικές-περιβαλλοντικές εφαρμογές φυσικών ζεολίθων.
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 2/12/2021.
Σύνοψη Δημοσιεύσεων – h-index – Citations
Συγγράμματα – Μονογραφίες – PPs 30
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 5
Διεθνή Περιοδικά 112
Ελληνικά Περιοδικά 55
Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και Ειδικοί Τόμοι 34
Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων και Ειδικοί Τόμοι 44
Εκτεταμένες περιλήψεις (34) + Περιλήψεις (48) 82
Επιστημονικές εκθέσεις (18) + Οδηγοί εκδρομών και άρθρα (6) + Μελέτες (42) 66
Σύνολο 428
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων για τους Ενεργειακούς ορυκτούς πόρους 103
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων για τα Μεταλλεύματα 117
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων για τα Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα 208
h-index: Scopus = 24, Web of Science = 27, Google Scholar = 37
Total h-index (excluded self citations of all authors) = 37
Cited documents = 290, Total citations (excluded self citations of all authors) = 5055
[1] Συγγράμματα – Μονογραφίες – PPs
[1.01] Filippidis A. (1982). Nickel partitioning in olivine and its decomposition products in serpentinized
ultramafic rocks. PhD-thesis, Institute of Geology, Faculty of Sciences, University of Uppsala,
Sweden, Acta Universitatis Upsaliensis, 119p.
[1.02] Arnbom J-O., Filippidis A., Thelin B. (1983). Berggrunden i Sverige och Ovriga Fennoskandia (in
Swedish). Institute of Geology, Faculty of Sciences, University of Uppsala, Sweden, 47p.
[1.03] Andersson S-G., Filippidis A., Holmgren J., Smeds S-A. (1983). Kompendium i Mineral-och
Bergartskannedom for Geovetenskap (in Swedish). Institute of Geology, Faculty of Sciences,
University of Uppsala, Sweden, 21p.
[1.04] Μιχαηλίδης Κ., Βαβελίδης Μ., Φιλιππίδης Α. (1986). Σημειώσεις Κοιτασματολογίας Ι (Γενική
Κοιτασματολογία). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 197σ.
[1.05] Φιλιππίδης Α., Μιχαηλίδης Κ., Βαβελίδης Μ. (1986). Σημειώσεις Κοιτασματολογίας ΙΙ (Κοιτασματολογία
Μεταλλευμάτων). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 93σ.
[1.06] Φιλιππίδης Α., Μιχαηλίδης Κ., Βαβελίδης Μ. (1986). Σημειώσεις Γεωχημείας ΙΙ (Εφαρμοσμένη
Γεωχημεία). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 32σ.
[1.07] Βαβελίδης Μ., Φιλιππίδης Α., Μιχαηλίδης Κ. (1986). Σημειώσεις Οικονομικής Κοιτασματολογίας.
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 104σ.
[1.08] Βαβελίδης Μ., Φιλιππίδης Α., Μιχαηλίδης Κ. (1986). Σημειώσεις Γεωλογίας Μεταλλείων. Υπηρεσία
Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 89σ.
[1.09] Μιχαηλίδης Κ., Βαβελίδης Μ., Φιλιππίδης Α. (1987). Σημειώσεις Κοιτασματολογίας Βιομηχανικών
Ορυκτών και Πετρωμάτων. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, 207σ.
[1.10] Φιλιππίδης Α. (1996). Περιβαλλοντική Γεωλογία (Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον). Υπηρεσία
Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 52σ.
[1.11] Φιλιππίδης Α. (2002). Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 121σ.
[1.12] Φιλιππίδης Α. (2006). Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 171σ.
[1.13] Τρώντσιος Γ., Φιλιππίδης Α., Μέλφος Β. (2010). Σημειώσεις Γεωχημείας Χημικών. Τμήμα Γεωλογίας,
Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 90σ.
[1.14] Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α. (2011). Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα (ΒΟΠ) Μακεδονίας –
Θράκης και Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης των ΒΟΠ Μακεδονίας – Θράκης. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή
Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 28σ.
[1.15] Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α. (2011). Οι ορυκτοί πόροι της Ελλάδος. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή
Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 34σ.
[1.16] Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν. (2012). Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον. Τμήμα Γεωλογίας,
Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 53σ.
[1.17] Φιλιππίδης Α., Μέλφος Β. (2012). Γεωχημεία. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 100σ.
[1.18] Φιλιππίδης Α. (2012). Φυσικοί Ζεόλιθοι. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 14σ.
[1.19] Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α. (2013). Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τμήμα
Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 46σ.
[1.20] Filippidis A. (2013). Environmental, agricultural, aquacultural and industrial uses of high quality HEUtype (clinoptilolite-heulandite) natural zeolite. School of Geology, Faculty of Sciences, Aristotle
University of Thessaloniki, Greece, 13p.
[1.21] Φιλιππίδης Α. (2014). Ζεόλιθοι – Φυσικοί Ζεόλιθοι – Ζεολιθικοί Τόφφοι – Πολύ Υψηλής Ποιότητας –
Χρήσεις 1982-2014. Τμ.Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, 20σ.
[1.22] Φιλιππίδης Α., Μέλφος Β., Καντηράνης Ν., Χατζηπέτρος Α. (2014). Γεωλογία-Γεωχημεία. Τμήμα
Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 217σ.
[1.23] Φιλιππίδης Α. (2015). Ζεόλιθος – Φυσικοί Ζεόλιθοι – Ζεολιθικοί Τόφφοι – Προδιαγραφές – Ελληνικός
Φυσικός Ζεόλιθος (ΕΛΦΥΖΕ) – Χρήσεις 1982-2015. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 24σ.
[1.24] Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α. (2017). Οι Ορυκτοί Πόροι της Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τμήμα
Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, PP 12σ.
[1.25] Φιλιππίδης Α. (2017). Ζεόλιθος-οι: Προδιαγραφές και Χρήσεις Πολύ Υψηλής Ποιότητας Ζεολιθικών
Τόφφων. Τμ. Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, PP 46σ.
[1.26] Μέλφος Β., Φιλιππίδης Α. (2017). Οδηγός άσκησης υπαίθρου στην μεταλλοφορία Cr αλπικού τύπου,
Τριάδι Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 16σ.
[1.27] Μέλφος Β., Φιλιππίδης Α. (2018). Ορυκτοί Πόροι και Αποθέματα. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 11σ.
[1.28] Φιλιππίδης Α. (2019). Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία με στοιχεία Περιβαλλοντικής
Ορυκτολογίας και Νομοθεσίας. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 153σ.
[1.29] Φιλιππίδης Α. (2022). Ορυκτοί Πόροι της Ελλάδας. Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, PP 10σ.
[1.30] Φιλιππίδης Α. (2022). Αγροτικές-Βιομηχανικές-Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Φυσικών Ζεολίθων. Τμήμα
Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, PP 31σ.
[2] Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
[2.01] Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Σ., Βορδογιάννης Ι., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. (2008).
Καθαρισμός Υγρών Αποβλήτων Υφαντουργίας με Φυσικό Ζεόλιθο. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αριθμ.
1006140, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα, 05.11.2008.
[2.02] Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Σ., Βορδογιάννης Ι., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. (2008).
Καθαρισμός Αστικών Λυμάτων με Φυσικό Ζεόλιθο. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αριθμ. 1006145,
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα, 07.11.2008.
[2.03] Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Σ., Βορδογιάννης Ι., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. (2008).
Καθαρισμός Υγρών Αποβλήτων Βυρσοδεψείων με Φυσικό Ζεόλιθο. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αριθμ.
1006146, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα, 10.11.2008.
[2.04] Φιλιππίδης Α., Μουστάκα Μ., Φιλιππίδης Σ., Κατσιάπη Μ. (2011). Απομάκρυνση κυανοβακτηρίων με
φυσικό ζεόλιθο. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αριθμ. 1007414, ΟΒΙ, Αθήνα, 27.09.2011.
[2.05] Φιλιππίδης Α., Φιλιππίδης Σ. (2011). Παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεολυματολάσπης, κατάλληλης
για ασφαλή απόθεση και για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό γεωργικών καλλιεργειών, με την ανάμειξη
λυματολάσπης & φυσικού ζεόλιθου. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αριθμ.1007446, ΟΒΙ,Αθήνα, 26.10.2011.
[3] Διεθνή Περιοδικά
[3.01] Nord A.G., Annersten H., Filippidis A. (1982). The cation distribution in synthetic Mg-Fe-Ni olivines.
American Mineralogist, 67(11/12), 1206-1211.
[3.02] Annersten H., Ericsson T., Filippidis A. (1982). Cation ordering in Ni-Fe olivines. American
Mineralogist, 67(11/12), 1212-1217.
[3.03] Filippidis A. (1982). Experimental study of the serpentinization of Mg-Fe-Ni olivine in the presence of
sulfur. Canadian Mineralogist, 20(4), 567-574.
[3.04] Annersten H., Filippidis A. (1984). Cation ordering in Ni-Fe olivines: reply. American Mineralogist,
69(1/2), 164.
[3.05] Annersten H., Adetunji J., Filippidis A. (1984). Cation ordering in Fe-Mn silicate olivines. American
Mineralogist, 69(11/12), 1110-1115.
[3.06] Filippidis A. (1985). Formation of awaruite in the system Ni-Fe-Mg-Si-O-H-S and olivine hydration with
NaOH solution, An experimental study. Economic Geology, 80(7), 1974-1980.
[3.07] Ericsson T., Filippidis A. (1986). Cation ordering in the limited solid solution Fe2SiO4-Zn2SiO4.
American Mineralogist, 71(11/12), 1502-1509.
[3.08] Filippidis A., Kougoulis C., Michailidis K. (1988). Sr-bearing stilbite in a quartz-monzonite from Vathi,
Kilkis, Northern Greece. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 68, 67-76.
[3.09] Morad S., Filippidis A., AlDahan A.A., Collini B., Ounchanum P. (1989). Stellerite and Sr-containing
stilbite in granitic rocks from the Siljan ring structure, central Sweden. Bulletin of the Geological
Institutions of the University of Uppsala, 12, 143-149.
[3.10] Vavelidis M., Filippidis A., Michailidis K., Evangelou E. (1989). The polymetallic ore mineralization of
the Kirki area, Alexandroupolis district, Northeast Greece. Geologica Rhodopica, 1, 350-365.
[3.11] Michailidis K., Filippidis A., Vavelidis M., Evangelou E. (1989). Chemical composition of some ore
minerals from St. Philippos (Kirki) polymetallic deposit. Geologica Rhodopica, 1, 389-395.
[3.12] Sklavounos S., Filippidis A. (1989). Meta-autunite and autunite occurrence in the Dipotama granite,
Drama, North Greece. Geologica Rhodopica, 1, 431-437.
[3.13] Dimadis E., Kassoli-Fournaraki A., Kolcheva K., Filippidis A., Tsirambidis A. (1990). Ultramafic body in
Gorgona area, North of Xanthi (Central Rhodope Massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 117-126.
[3.14] Kirov G.N., Filippidis A., Tsirambidis A., Tzvetanov R.G., Kassoli-Fournaraki A. (1990). Zeolite-bearing
rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 500-511.
[3.15] Filippidis A. (1991). Further comments on the opaque mineral assemblages in ultramafic rocks, an
experimental study. Ofioliti, 16(1), 1-6.
[3.16] Filippidis A., Georgakopoulos A. (1992). Mineralogical and chemical investigation of fly ash from the
Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece. Fuel, 71(4), 373-376.
[3.17] Ericsson T., Papatheodorou K., Sklavounos S., Filippidis A. (1992). Oxidation state of biotite from
heated perlite samples from Chivadolimni deposits in Milos Island, Greece. Neues Jahrbuch fur
Mineralogie Monatshefte, 1, 1-12.
[3.18] Sklavounos S., Ericsson T., Filippidis A., Michailidis K., Kougoulis C. (1992). Chemical, X-ray and
Mossbauer investigation of a turquoise from the Vathi area volcanic rocks, Macedonia, Greece.
Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, 10, 469-480.
[3.19] Kassoli-Fournaraki A., Georgakopoulos A., Filippidis A. (1992). Heating experiments of the Ptolemais
lignite in the temperature range from 100°C to 500°C. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte,
11, 487-493.
[3.20] Filippidis A., Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A. (1992). Mineralogical components from ashing
at 600°C to 1000°C of the Ptolemais lignite, Greece. Trends in Mineralogy, 1, 295-300.
[3.21] Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. (1992). Morphology, mineralogy and chemistry
of the fly ash from the Ptolemais lignite basin (Greece) in relation to some problems in human health.
Trends in Mineralogy, 1, 301-305.
[3.22] Tsirambides A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (1993). Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic
sediments at Metaxades, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 7, 509-526.
[3.23] Filippidis A. (1993). New find of moissanite in the Metaxades zeolite-bearing volcaniclastic rocks,
Thrace County, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, 11, 521-527.
[3.24] Misaelides P., Godelitsas A., Haristos D., Noli F., Filippidis A., Sikalidis C. (1993). Determination of
heavy metal uptake by the sodium form of heulandite using radiochemical techniques. Geologica
Carpathica-Series Clays, 44(2), 115-119.
[3.25] Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (1994). Morphology and trace element contents
of the fly ash from Main and Northern lignite fields, Ptolemais, Greece. Fuel, 73(11), 1802-1804.
[3.26] Misaelides P., Godelitsas A., Filippidis A., Charistos D., Anousis I. (1995). Thorium and uranium uptake
by natural zeolitic materials. The Science of the Total Environment, 173/174, 237-246.
[3.27] Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., Kolcheva K., Hatzipanayotou K., Koepke J., Dimadis E. (1995).
Multi-stage alteration of the Gorgona ultramafic body, central Rhodope massif, Greece. Chemie der
Erde - Geochemistry, 55, 331-344.
[3.28] Misaelides P., Godelitsas A., Filippidis A. (1995). The use of zeoliferous rocks from Metaxades-Thrace,
Greece, for the removal of caesium from aqueous solutions. Fresenius Environmental Bulletin, 4,
227-231.
[3.29] Koutles Th., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., Tsirambides A. (1995). Geology and geochemistry of
the Eocene zeolitic-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Estudios
Geologicos, 51(1-2), 19-27.
[3.30] Michailidis K., Kassoli-Fournaraki A., Ericsson T., Filippidis A., Godelitsas A. (1995). Prehnite formation
and metamorphic relations in the metagabbros of the Oreokastro ophiolite suite, Macedonia, Greece.
GFF (Journal of the Geological Society of Sweden), 117, 15-21.
[3.31] Filippidis A., Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A., Misaelides P., Yiakkoupis P., Broussoulis J.
(1996). Trace element contents in composited samples of three lignite seams from the central part of
the Drama lignite deposit, Macedonia, Greece. International Journal of Coal Geology, 29, 219-234.
[3.32] Filippidis A., Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A. (1996). Mineralogical components of some
thermally decomposed lignite and lignite ash from the Ptolemais basin, Greece. International Journal
of Coal Geology, 30, 303-314.
[3.33] Filippidis A., Godelitsas A., Charistos D., Misaelides P., Kassoli-Fournaraki A. (1996). The chemical
behavior of natural zeolites in aqueous environments: Interactions between low-silica zeolites and 1M
NaCl solutions of different initial pH-values. Applied Clay Science, 11, 199-209.
[3.34] Godelitsas A., Misaelides P., Charistos D., Filippidis A., Anousis I. (1996). Interaction of HEU-type
zeolite crystals with Thorium aqueous solutions. Chemie der Erde - Geochemistry, 56, 143-156.
[3.35] Godelitsas A., Misaelides P., Filippidis A., Charistos D., Anousis I. (1996). Uranium sorption from
aqueous solutions on sodium-form of HEU-type zeolite crystals. Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry, Articles, 208(2), 393-402.
[3.36] Filippidis A. (1996). Chemical variation of olivine in the serpentinite of the central section in the
Xerolivado chrome mine of Vourinos, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen,
170(2), 189-205.
[3.37] Filippidis A., Godelitsas A., Charistos D., Tsipis C. (1996). Natrolite/thomsonite intergrowths from
basaltic rocks of Deccan Traps (Western India). Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, 4,
161-170.
[3.38] Charistos D., Godelitsas A., Tsipis C., Sofoniou M., Dwyer J., Manos G., Filippidis A., Triantafyllidis C.
(1997). Interaction of natrolite and thomsonite intergrowths with aqueous solutions of different initial
pH values at 25o C in the presence of KCl: Reaction mechanisms. Applied Geochemistry, 12, 693-
703.
[3.39] Filippidis A., Misaelides P., Clouvas A., Godelitsas A., Barbayiannis N., Anousis I. (1997). Mineral,
chemical and radiological investigation of a black sand at Touzla Cape, near Thessaloniki, Greece.
Environmental Geochememistry and Health, 19, 83-88.
[3.40] Tserveni-Gousi A.S., Yannakopoulos A.L., Katsaounis N.K., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (1997).
Some interior egg characteristics as influenced by addition of Greek clinoptilolitic rock material in the
hen diet. Archiv fur Geflugelkunde, 61(6), 291-296.
[3.41] Filippidis A. (1997). Chemical variation of chromite in the Gorgona olivine-orthopyroxenite, Thrace,
Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, 3, 113-130.
[3.42] Filippidis A. (1997). Chemical variation of chromite in the central sector of Xerolivado chrome mine of
Vourinos, Western Mecedonia, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, 8, 354-370.
[3.43] Sikalidis C.A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. (1997). Feldpars from Paranesti pegmatite veins (NE
Greece) for the ceramic and glass industry. Interceram, 46(4), 227-231.
[3.44] Misaelides P., Godelitsas A., Stephan A., Meijer J., Rolfs C., Harissopulos S., Kokkoris M., Filippidis A.
(1998). Application of proton microprobe and 12 C-Rutherford backscattering spectroscopy to the
identification of Hg(II)-cations sorbed by granite minerals. Radiochimica Acta, 83, 43-48.
[3.45] Godelitsas A., Charistos D., Dwyer J., Tsipis C., Filippidis A., Hatzidimitriou A., Pavlidou E. (1999).
Copper (II)-loaded HEU-type zeolite crystals: characterization and evidence of surface complexation
with N,N-diethyldithiocarbamate anions. Microporous and Mesoporous Materials, 33, 77-87.
[3.46] Kantiranis N., Tsirambides A., Filippidis A., Christaras B. (1999). Technological characteristics of the
calcined limestone from Agios Panteleimonas, Macedonia, Greece. Materials and Structures, 32,
546-551.
[3.47] Kantiranis N., Christaras B., Filippidis A., Tsirambides A. (2000). The usage of ultrasonic techniques at
calcination studies. PACT, 59, 231-237.
[3.48] Godelitsas A., Charistos D., Tsipis A., Tsipis C., Filippidis A., Triantafyllidis C., Manos G., Siapkas D.
(2001). Characterisation of zeolitic materials with a HEU-type structure modified by transition metal
elements: Definition of acid sites in Nickel-loaded crystals in the light of experimental and quantumchemical results. Chemistry European Journal, 7(17), 3705-3721.
[3.49] Barbieri M., Castorina F., Masi U., Garbarino C., Nicoletti M., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A.,
Mignardi S. (2001). Geochemical and isotopic evidence for the origin of rhyolites from Petrota
(Northern Thrace, Greece) and geodynamic significance. Chemie der Erde-Geochemistry, 61, 13-29.
[3.50] Georgakopoulos A., Fernandez-Turiel J.L., Christanis K., Kalaitzidis S., Kassoli-Fournaraki A., Llorens
J.F., Filippidis A., Gimeno D. (2001). The Drama basin water: quality and peat/lignite interaction.
Environmental Geology, 41, 121-127.
[3.51] Iordanidis A., Georgakopoulos A., Markova K., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (2001). Application
of TG-DTA to the study of Amynteon lignites, northern Greece. Thermochimica Acta, 371, 137-141.
[3.52] Iordanidis A., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (2001). A correlation study of
trace elements in lignite and fly ash generated in a power station. International Journal of
Environmental and Analytical Chemistry, 79(2), 133-141.
[3.53] Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Iordanidis A., Fernandez-Turiel J.L., Llorens
J.F., Gimeno D. (2002). Environmentally important elements in fly ashes and their leachates of the
power stations of Greece. Energy Sources, 24(1), 83-91.
[3.54] Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Fernandez-Turiel J.L., Llorens J.F., Mousty F.
(2002). Leachability of major and trace elements of fly ash from Ptolemais power station, Northern
Greece. Energy Sources, 24(2), 103-113.
[3.55] Kolovos N., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kavouridis C. (2002). Environmental effects of lignite and
intermediate steriles coexcavation in the Southern lignite field mine of Ptolemais, Northern Greece.
Energy Sources, 24(6), 561-573.
[3.56] Kolovos N., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kavouridis C. (2002). The effects on the mined lignite
quality characteristics by the intercalated thin layers of carbonates in Ptolemais mines, Northern
Greece. Energy Sources, 24(8), 761-772.
[3.57] Kolovos N., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kavouridis C. (2002). Utilization of lignite reserves and
simultaneous improvement of dust emissions and operation efficiency of a power plant by controlling
the calcium (total and free) content of the fed lignite. Application on the Agios Dimitrios power plant,
Ptolemais, Greece. Energy and Fuels, 16(6), 1516-1522.
[3.58] Mouhtaris Th., Charistos D., Kantiranis N., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Tsirambidis A. (2003).
GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions.
Microporous and Mesoporous Materials, 61, 57-67.
[3.59] Godelitsas A., Charistos D., Tsipis C., Misaelides P., Filippidis A., Schindler M. (2003).
Heterostructures patterned on aluminosilicate microporous substrates: Crystallisation of cobalt (III)
tris(N,N-diethyldithiocarbamato) on the surface of HEU-type zeolite. Microporous and Mesoporous
Materials, 61, 69-77.
[3.60] Kantiranis N., Filippidis A., Christaras B., Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A. (2003). The role of
organic matter of carbonate rocks in the reactivity of the produced quicklime. Materials and
Structures, 36, 135-138.
[3.61] Ganas A., Aerts J., Astaras T., De Vente J., Frogoudakis E., Lambrinos N., Riskakis C., Oikonomidis
D., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (2004). The use of earth observation and decision support
systems in the restoration of open-cast nickel mines in Evia, Central Greece. International Journal of
Remote Sensing, 25(16), 3261-3274.
[3.62] Kantiranis N., Filippidis A., Georgakopoulos A. (2005). Investigation of the uptake ability of fly ashes
produced after lignite combustion. Journal of Environmental Management, 76, 119-123.
[3.63] Kantiranis N., Filippidis A., Tsirambides A., Christaras B. (2005). Thermal decomposition study of
crystalline limestone using p-wave velocity. Construction and Building Materials, 19, 359-365.
[3.64] Kantiranis N., Filippidis A., Mouhtaris T., Paraskevopoulos K.M., Zorba T., Squires C., Charistos D.
(2006). EPI-type zeolite synthesis from Greek sulphocalcic fly ashes promoted by H2O2 solutions.
Fuel, 85, 360-366.
[3.65] Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A., Paraskevopoulos K. (2006). Thermal distinction of HEU-type
mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy,
18(4), 509-516.
[3.66] Filippidis A., Kantiranis N. (2007). Experimental neutralization of lake and stream waters from N.
Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material. Desalination, 213, 47-55.
[3.67] Adamidou K., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., Christanis K., Amanatidou E., Tsikritzis L., Patrikaki
O. (2007). Chemical investigation of lignite samples and their ashing products from Kardia lignite field
of Ptolemais, Northern Greece. Fuel, 86, 2502-2508.
[3.68] Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I., Filippidis S. (2008). Zeolites clean up. Industrial Minerals,
487(April), 68-71.
[3.69] Papastergios G., Filippidis A., Fernandez-Turiel J-L., Gimeno D. (2010). Arsenic distribution in
sediments of Filippos B port, Kavala, Northern Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 19(1), 81-
87.
[3.70] Papastergios G., Filippidis A., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D., Sikalidis C. (2010). Distribution of
potentially toxic elements in sediments of an industrialized coastal zone of the Northern Aegean Sea.
Environmental Forensics, 11, 282-292.
[3.71] Petrotou A., Skordas K., Papastergios G., Filippidis A. (2010). Concentrations and bioavailability of
potentially toxic elements in soils of an industrialised area of Northwestern Greece. Fresenius
Environmental Bulletin, 19(12), 2769-2776.
[3.72] Skordas K., Pateras D., Papastergios G., Lolas A., Filippidis A. (2010). Spatial distribution and
concentrations of Fe, Mg, Co, Cr and Ni in topsoils of central Greece as affected by parent rocks.
Geochemistry, Mineralogy and Petrology – Sofia, 48, 95-102.
[3.73] Papastergios G., Fernandez-Turiel J.L., Filippidis A., Gimeno D. (2011). Determination of geochemical
background for environmental studies of soils via the use of HNO3 extraction and Q-Q plots.
Environmental Earth Sciences, 64, 743-751.
[3.74] Papastergios G., Filippidis A., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D., Sikalidis C. (2011). Surface soil
geochemistry for environmental assessment in Kavala area, Northern Greece. Water Air and Soil
Pollution, 216, 141-152.
[3.75] Kantiranis N., Sikalidis K., Godelitsas A., Squires C., Papastergios G., Filippidis A. (2011). Extraframework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4
+
. Journal of
Environmental Management, 92, 1569-1576.
[3.76] Tzamos E., Kantiranis N., Papastergios G., Vogiatzis D., Filippidis A., Sikalidis C. (2011). Ammonium
exchange capacity of the Xerovouni zeolitic tuffs, Avdella area, Evros Prefecture, Greece. Clay
Minerals, 46, 179-187.
[3.77] Petrotou A., Skordas K., Papastergios G., Filippidis A. (2012). Factors affecting the distribution of
potentially toxic elements in surface soils around an industrialized area of northwestern Greece.
Environmental Earth Sciences, 65(3), 823-833.
[3.78] Tsirambides A., Filippidis A. (2012). Greece seeks mineral lifeboat. Industrial Minerals, 532 (Jan.), 38-
45.
[3.79] Tsirambides A., Filippidis A. (2012). Exploration key to growing Greek industry. Industrial Minerals, 533
(Feb.), 44-47.
[3.80] Filippidis A., Papastergios G., Kantiranis N., Michailidis K., Chatzikirkou A., Katirtzoglou K. (2012). The
species of Silene Compacta Fischer as indicator of zinc, iron and copper mineralization. Chemie der
Erde – Geochemistry, 72, 71-76.
[3.81] Tsirambides A., Filippidis A. (2012). Energy mineral resources of Greece. Journal of Environmental
Science and Engineering, B1, 709-719.
[3.82] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., Betsiou M. (2012). Nickel removal from aqueous
solutions utilizing Greek natural bentonite and vermiculite. Fresenius Environmental Bulletin, 21(8),
2466-2471.
[3.83] Sikalidis C., Filippidis A., Papastergios G., Kantiranis N. (2012). Vermiculite in fluidized bed as
decontaminating agent for liquid phases. Water Air and Soil Pollution, 223, 5637-5641.
[3.84] Vogiatzis D., Kantiranis N., Filippidis A., Tzamos E., Sikalidis C. (2012). Hellenic Natural Zeolite as a
replacement of sand in mortar: Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechanical
properties. Geosciences, 2, 298-307.
[3.85] Tsirambides A., Filippidis A. (2012). Metallic mineral resources of Greece. Central European Journal of
Geosciences, 4(4), 641-650.
[3.86] Filippidis A. (2013). Industrial and municipal wastewater treatment by zeolitic tuff. Water Today, Jan.,
Volume-V (issue-X), 34-38.
[3.87] Megalovasilis P., Papastergios G., Filippidis A. (2013). Behavior study of trace elements in pulverized
lignite, bottom ash and fly ash of Amyntaio power station, Greece. Environmental Monitoring and
Assessment, 185, 6071-6076.
[3.88] Skordas K., Papastergios G., Filippidis A. (2013). Major and trace element contents in apples from a
cultivated area of central Greece. Environmental Monitoring and Assessment, 185, 8465-8471.
[3.89] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., Betsiou M. (2013). Lead removal from aqueous
solutions by natural Greek bentonites. Clay Minerals, 48, 771-787.
[3.90] Papadopoulos A., Giouri K., Tzamos E., Filippidis A., Stoulos S. (2014). Natural radioactivity and trace
element composition of natural clays used as cosmetic products in the Greek market. Clay Minerals,
49, 53-62.
[3.91] Georgiadis I.K., Papadopoulos A., Kantiranis N., Filippidis A., Tsirambides A. (2014). Sorption of
Malachite green from aqueous solutions onto Greek raw diasporic bauxite. Journal of Environmental
Protection and Ecology, 15 (2), 606-615.
[3.92] Filippidis A., Kantiranis N., Papastergios G., Filippidis S. (2015). Safe management of municipal
wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of
Basic and Applied Research International, 7(1), 1-8.
[3.93] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., Betsiou M. (2015). Adsorption of Cd(II), Cu(II),
Ni(II) and Pb(II) onto natural bentonite: study in mono- and multi-metal systems. Environmental Earth
Sciences, 73, 5435-5444.
[3.94] Filippidis A., Papastergios G., Kantiranis N., Filippidis S. (2015). Neutralization of dyeing industry
wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of
Global Ecology and Environment, 2(4), 221-226.
[3.95] Tziritis E., Tzamos E., Vogiatzis P., Matzari C., kantiranis N., Filippidis A., Theodosiou N., Fytianos K.
(2016). Quality assessment and hydrogeochemical status of potable water resources in a suburban
area of northern Greece (Thermi Municipality, central Macedonia). Desalination and Water
Treatment, 57 (25), 11462-11471.
[3.96] Tzamos E., Filippidis A., Rassios A., Grieco G., Michailidis K., Koroneos A., Stamoulis K., Pedrotti M.,
Gamaletsos P.N. (2016). Major and minor element geochemistry of chromite from the XerolivadoSkoumtsa mine, Southern Vourinos: Implications for chrome ore exploration. Journal of Geochemical
Exploration, 165, 81-93.
[3.97] Megalovasilis P., Papastergios G., Filippidis A. (2016). Mineralogy, geochemistry and leachability of
ashes produced after lignite combustion in Amyntaio Power Station, northern Greece. Energy
Sources, 38 (10), 1385-1392.
[3.98] Gamaletsos P.N., Godelitsas A., Kasama T., Kuzmin A., Lagos M., Mertzimekis T.J., Gottlicher J.,
Steininger R., Xanthos S., Pontikes Y., Angelopoulos G.N., Zarkadas Ch., Komelkov A., Tzamos E.,
Filippidis A. (2016). The role of nano-perovskite in the negligible thorium release in seawater from
Greek bauxite residue (red mud). Scientific Reports, 6, 21737-21778.
[3.99] Filippidis A., Tziritis E., Kantiranis N., Tzamos E., Gamaletsos P., Papastergios G., Filippidis S. (2016).
Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment.
Desalination and Water Treatment, 57(42), 19702-19712.
[3.100] Gamaletsos P.N., Godelitsas A., Kasama T., Church N.S., Duvalis A.P., Gottlicher J., Steininger R.,
Boubnov A., Pontikes Y., Tzamos E., Bakas T., Filippidis A. (2017). Nano-mineralogy and -
geochemistry of high-grade diasporic karst-type bauxite from Parnassos-Ghiona mines, Greece. Ore
Geology Reviews, 84, 228-244.
[3.101] Papastergios G., Kantiranis N., Filippidis A., Sikalidis C., Vogiatzis D., Tzamos E. (2017). HEU-type
zeolitic tuff in fixed bed columns as decontaminating agent for liquid phases. Desalination and Water
Treatment, 59, 94-98.
[3.102] Kazakis N., Kantiranis N., Kalaitzidou K., Kaprara M., Mitrakas M., Frei R., Vargemezis G., Tsourlos
P., Zouboulis A., Filippidis A. (2017). Origin of hexavalent chromium in groundwater: The example of
Sarigkiol basin, Northern Greece. Science of the Total Environment, 593/594, 552-566.
[3.103] Tzamos E., Kapsiotis A., Filippidis A., Koroneos A., Grieco G., Ewing Rassios A., Kantiranis N.,
Papadopoulos A., Gamaletsos P.N., Godelitsas A. (2017). Metallogeny of the chrome ores of the
Xerolivado-Skoumtsa mine, Vourinos ophiolite, Greece: Implications on the genesis of IPGE-bearing
high-Cr chromitites within a heterogeneously depleted mantle section. Ore Geology Reviews, 90, 226-
242.
[3.104] Kazakis N., Kantiranis N., Kalaitzidou K., Kaprara E., Mitrakas M., Frei R., Vargemezis G., Vogiatzis
D., Zouboulis A., Filippidis A. (2018). Environmentally available hexavalent chromium in soils and
sediments impacted by dispersed fly ash in Sarigkiol basin (Northern Greece). Environmental
Pollution, 235, 632-641.
[3.105] Misaelides P., Sarri S., Kantiranis N., Noli F., Filippidis A., de Blochouse B., Maes A., Breynaert E.
(2018). Investigation of chabazitic materials as Cs-137 sorbents from cementitious aqueous solutions.
Microporous and Mesoporous Materials, 266, 183-188.
[3.106] Floros G.D., Kokkari A.I., Kouloussis N.A., Kantiranis N.A., Damos P., Filippidis A.A., Koveos D.S.
(2018). Evaluation of the natural zeolite lethal effects on adults of the bean weevil under different
temperatures and relative humidity regimes. Journal of Economic Entomology, 111(1), 482-490.
[3.107] Bourliva A., Sikalidis A.K., Papadopoulou L., Betsiou M., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A.
(2018). Removal of Cu2+ and Ni2+ ions from aqueous solutions by adsorption onto natural palygorskite
and vermiculite. Clay Minerals, 53, 1-15.
[3.108] Skordas K., Papastergios G., Kantiranis N., Filippidis A. (2018). Elemental content of apple leaves
from Central Greece – Potential sources and interrelations. Fresenius Environmental Bulletin, 27(12),
8244-8252.
[3.109] Kalaitzis A., Stoulos S., Melfos V., Kantiranis N., Filippidis A. (2019). Application of zeolitic rocks in the
environment: assessment of radiation due to natural radioactivity. Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry, 319, 975-985.
[3.110] Gamaletsos P.N., Godelitsas A., Filippidis A., Pontikes Y. (2019). The Rare Earth Elements potential
of Greek bauxite active mines in the light of a sustainable REE demand. Journal of Sustainable
Metallurgy, 5, 20-47.
[3.111] Melfos V., Voudouris P., Melfou M., Sanchez M.G., Papadopoulou L., Filippidis A., Spry P.G.,
Schaarschmidt A., Klemd R., Haase K.M., Tarantola A., Mavrogonatos C. (2020). Mineralogical
constraints on the potassic and sodic-calcic hydrothermal alteration and vein-type mineralization of
the Maronia porphyry Cu-Mo±Re±Au deposits in NE Greece. Minerals, 10, 182,
doi:10.3390/min10020182, 26p.
[3.112] Stergiou C.L., Melfos V., Voudouris P., Spry P.G., Papadopoulou L., Chatzipetros A., Giouri K.,
Mavrogonatos C., Filippidis A. (2021). The geology, geochemistry and origin of the porphyry Cu-Au-
(Mo) system at Vathi,Serbo-Macedonian Massif, Greece. Applied Sciences, 11, 479,
https://doi.org/10.3390/app11020479, 39p.
[4] Ελληνικά Περιοδικά
[4.01] Filippidis A. (1989). High temperature study of the system Fe2SiO4-Mn2SiO4-Mg2SiO4. Bulletin of the
Geological Society of Greece, 23(2), 283-293.
[4.02] Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., Soldatos K. (1989). Preliminary results on
clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece. Bulletin of the
Geological Society of Greece, 23(2), 451-460.
[4.03] Filippidis A. (1990). Experimental investigation on the Mg-rich side of the Mg2SiO4-Fe2SiO4-Zn2SiO4
system. Bulletin of the Geological Society of Greece, 22, 115-124.
[4.04] Filippidis A. (1992). Trace element contents of pyrites from Tertiary sulfide deposits of the Kirki - Essimi
basin, Northeastern Greece. Mineral Wealth, 78, 45-52.
[4.05] Μέλφος Β., Βαβελίδης Μ., Φιλιππίδης Α., Χριστοφίδης Γ., Ευαγγέλου Ε. (1993). Framboidal
σιδηροπυρίτης στη μεταλλοφορία Fe-Cu-(Zn-Pb-Au) της περιοχής Ξυλαγανής του Νομού Ροδόπης
(Θράκη). Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 28(2), 407-415.
[4.06] Godelitsas A., Charistos D., Zorba T., Filippidis A., Siapkas D. (1994). FT-IR spectroscopic study of
fibrous natural zeolites. Bulletin of the Geological Society of Greece, 30(3), 301-309.
[4.07] Μουχτάρης Θ., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Χαριστός Δ. (1999). Σύνθεση ζεολίθου από
ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα με επίδραση NaOH 0,5Μ. Δελτίο της Ελληνικής
Γεωλογικής Εταιρίας, 33, 69-74.
[4.08] Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Χρηστάρας Β., Τσιραμπίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (1999). Ο
ρόλος της οργανικής ύλης των ανθρακικών πετρωμάτων στη δραστικότητα της παραγόμενης
ασβέστου. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 33, 105-111.
[4.09] Σαχανίδης Χ., Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2001). Περιεκτικότητα σε
ιχνοστοιχεία των Μαργαϊκών ενστρώσεων της λιγνιτοφόρου λεκάνης Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου, Δ.
Μακεδονία. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 34(3), 1115-1122.
[4.10] Καντηράνης Ν., Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Χρηστάρας Β. (2001).
Βιομηχανικές χρήσεις των ανθρακικών πετρωμάτων της Νήσου Θάσου (Ελλάς). Δελτίο της Ελληνικής
Γεωλογικής Εταιρίας, 34(3), 1147-1154.
[4.11] Καπινά Β., Γεωργακόπουλος Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Φιλιππίδης Α. (2001). Μελέτη της
συμπεριφοράς του λιγνίτη του Νοτίου Πεδίου της λεκάνης Πτολεμαΐδος κατά την πυρόλυση. Δελτίο
της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 34(3), 1205-1212.
[4.12] Kantiranis N., Stamatakis M., Filippidis A., Squires C. (2004). The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs
of Samos Island, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(1), 89-96.
[4.13] Grigoriadou A., Georgakopoulos A., Schwarzbauer J., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A.,
Papastergios G. (2004). Organic pollutants in the industrial area east of Kavala, Northern Greece.
Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(1), 254-262.
[4.14] Papastergios G., Georgakopoulos A., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D., Filippidis A., KassoliFournaraki A., Grigoriadou A. (2004). Heavy metals and toxic elements contents in soils of selected
areas of the Kavala Prefecture, Northern Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(1),
263-272.
[4.15] Kantiranis N., Georgakopoulos A., Filippidis A., Drakoulis A. (2004). Mineralogy and organic matter
content of bottom ash samples from Agios Dimitrios power plant, Greece. Bulletin of the Geological
Society of Greece, 36(1), 320-326.
[4.16] Καντηράνης Ν., Στεργίου Α., Φιλιππίδης Α., Δρακούλης Α. (2004). Υπολογισμός του ποσοστού του
αμόρφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρίας, 36(1), 446-453.
[4.17] Βογιατζής Δ., Δημητρίου Α., Παπαθανασίου Γ., Χρηστάρας Β., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Μωραϊτη
Ε. (2004). Καταπτώσεις βράχων κατά το σεισμό της 14/8/03 και πιθανά μέτρα προστασίας στο
ανάντη πρανές του χωριού Δρυμώνας του Δήμου Σφακιωτών, Ν. Λευκάδας. Δελτίο της Ελληνικής
Γεωλογικής Εταιρίας, 36(4), 1735-1742.
[4.18] Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν. (2005). Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές
χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 37, 90-101.
[4.19] Filippidis A., Kantiranis N., Stamatakis M., Drakoulis A., Tzamos E. (2007). The cation exchange
capacity of the Greek zeolitic rocks. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40(2), 723-735.
[4.20] Kantiranis N., Filippidis A., Stamatakis M., Tzamos E., Drakoulis A. (2007). A preliminary study of the
colemanite-rich tuff layer from the Sourides area, Karlovassi basin, Samos Island, Hellas. Bulletin of
the Geological Society of Greece, 40(2), 769-774.
[4.21] Kantiranis N., Filippidis A., Vouta S., Drakoulis A., Koutles Th., Tzamos E. (2007). The cation exchange
capacity of industrial minerals and rocks of Milos Island. Bulletin of the Geological Society of Greece,
40(2), 775-780.
[4.22] Papastergios G., Filippidis A., Christofides G., Kassoli-Fournaraki A., Fernandez-Turiel J.L.,
Georgakopoulos A., Gimeno D. (2007). Trace element contents in uncultivated surface soils in the
Kavala area, Northern Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40(3), 1491-1498.
[4.23] Papastergios G., Filippidis A., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D., Sikalidis C. (2010). Natural and
anthropogenic effects on the soil geochemistry of Kavala area, Northern Greece. Bulletin of the
Geological Society of Greece, 43(5), 2373-2382.
[4.24] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., Apostolidis N. (2010). Municipal wastewater
treatment with bentonite from Milos Island, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece,
43(5), 2532-2539.
[4.25] Filippidis A., Papastergios G., Apostolidis N., Filippidis S., Paragios I., Sikalidis C. (2010). Purification
of urban wastewaters by Hellenic Natural Zeolite. Bulletin of the Geological Society of Greece, 43(5),
2597-2605.
[4.26] Tzamos E., Filippidis A., Kantiranis N., Sikalidis C., Tsirambidis A., Papastergios G., Vogiatzis D.
(2010). Uptake ability of zeolitic rock from South Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas. Bulletin of the
Geological Society of Greece, 43(5), 2762-2772.
[4.27] Filippidis A. (2010). Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite.
Hellenic Journal of Geosciences, 45, 91-100.
[4.28] Filippidis A. (2010). Purification of municipal wastewaters and production of odorless and cohesive zeosewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle
University of Thessaloniki, 100, 55-62.
[4.29] Kantiranis N., Sikalidis C., Papastergios G., Squires C., Filippidis A. (2010). Continuous extraframework Na+ release from Greek Analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange with NH4
+
.
Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 100, 81-87.
[4.30] Papastergios G., Filippidis A., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D. (2010). Environmental assessment of
potentially toxic trace elements in sediments of Filippos B port, Northern Aegean Sea – A Comparison
with other national and international coastal regions. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle
University of Thessaloniki, 100, 113-120.
[4.31] Γεωργιάδης Ι.Κ., Τζάμος Ε., Καντηράνης Ν., Παπαδοπούλου Λ., Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α. (2012).
Συμβολή στην ορυκτολογία του Βολλαστονίτη Ξάνθης-Κιμμερίων (Θράκη, Ελλάδα). Επιστημονική
Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 101, 17-21.
[4.32] Τζάμος Ε., Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α., Παπαδόπουλος Α., Αποστολίδης Ν., Βούτα Σ.,
Καλαμπαλίκη Σ., Παραγιός Ι. (2012). Ορυκτολογία, χημεία και ικανότητα ανταλλαγής ιόντων των
ζεολιθικών τόφων Αβδέλλας-Μεταξάδων (Έβρος, Ελλάς). Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα
Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 101, 119-124.
[4.33] Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α. (2012). Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών ζεολίθων,
περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, αγροτικές και υδατικές χρήσεις του Ελληνικού φυσικού ζεολίθου:
Ανασκόπηση. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 101, 125-133.
[4.34] Giouri K., Papadopoulos A., Bourliva A., Tzamos E., Papadopoulou L., Filippidis A. (2013). Trace
element content and morphological characteristics in microscale of commercially available clays used
as cosmetic products. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(2), 812-817.
[4.35] Filippidis A., Godelitsas A., Kantiranis N., Gamaletsos P., Tzamos E., Filippidis S. (2013).
Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki
(Greece) using natural zeolite. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(2), 920-926.
[4.36] Georgiadis I.K., Papadopoulos A., Filippidis A., Godelitsas A., Tsirambides A., Vogiatzis D. (2013).
Removal of Malachite green dye from aqueous solutions by diasporic Greek raw bauxite. Bulletin of
the Geological Society of Greece, 47(2), 927-933.
[4.37] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A. (2013). Spectroscopic and thermal study of
bentonites from Milos Island, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(3), 2020-2029.
[4.38] Λιβάς Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. (2015). Ορυκτοχημεία και μοναδιαία κυψελίδα του Αντιμονίτη
Μαύρων Πετρών Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 103, 31-33.
[4.39] Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Σταματάκης Μ. (2015). Δεσμευτική ικανότητα των
ζεολιθικών τόφφων με Κλινοπτιλόλιθο, Ανάλκιμο, Φιλλιψίτη και Μορντενίτη της Νήσου Σάμου.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 103, 51-54.
[4.40] Φιλιππίδης Α. (2015). Ποιοτικά χαρακτηριστικά και πολυάριθμες εφαρμογές των πολύ υψηλής
ποιότητας ζεολιθικών τόφφων τύπου-HEU. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 103, 73-76.
[4.41] Φιλιππίδης Α. (2015). Η χρήση ζεολιθικών τόφφων Μεταξάδων-Αβδέλλας ως δομικοί λίθοι στη
βιομηχανία κατασκευών. Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 103, 77-80.
[4.42] Φιλιππίδης Α. (2016). Δέσμευση και καθήλωση νιτρικών (NO3
-
) με τη χρήση του Ελληνικού Φυσικού
Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ). Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 105, 81-87.
[4.43] Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν. (2016). Προδιαγραφές για τις διάφορες χρήσεις των ζεολιθικών τόφφων.
Επιστημονική Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 105, 89-95.
[4.44] Nikolaidou P., Triantafyllou A., Kantiranis N., Filippidis A. (2016). Mineralogical composition of
suspended particles PM10 in the Ptolemais-Kozani area, Macedonia, Greece. Bulletin of the
Geological Society of Greece, 50(2), 1046-1051.
[4.45] Filippidis A. (2016). Applications of the Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) and specifications of zeolitic
tuffs. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4), 1809-1819.
[4.46] Filippidis A., Kantiranis N., Tsirambides A. (2016). The mineralogical composition of Thrace zeolitic
rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bulletin of the Geological
Society of Greece, 50(4), 1820-1828.
[4.47] Tsirambides A., Filippidis A. (2016). Gold metallogeny of the Serbomacedonian-Rhodope Metallogenic
Belt (SRMB). Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4), 2037-2046.
[4.48] Tzamos E., Filippidis A., Michailidis K., Koroneos A., Rassios A., Grieco G., Pedrotti M., Stamoulis K.
(2016). Mineral chemistry and formation of awaruite and heazlewoodite in the Xerolivado chrome
mine, Vourinos, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4), 2047-2056.
[4.49] Hatzigiannakis E., Kantiranis N., Tziritis E., Filippidis A., Arampatzis G., Tzamos E. (2016). The use of
HEU-type zeolitic tuff in sustainable agriculture: Experimental study on the decrease of nitrate load in
vadose zone leachates. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4), 2145-2154.
[4.50] Kazakis N., Kantiranis N., Kaprara M., Mitrakas M., Vargemezis G., Voudouris K., Chatzipetros A.,
Kalaitzidou K., Filippidis A. (2016). Potential Toxic Elements (PTEs) in ground and spring waters, soils
and sediments: An interdisciplinary study in Anthemountas basin, N. Greece. Bulletin of the
Geological Society of Greece, 50(4), 2171-2181.
[4.51] Megalovasilis P., Godelitsas A., Papastergios G., Filippidis A. (2016). Environmental geochemistry of
Ptolemais lignites, intermediate steriles and combustion products. Bulletin of the Geological Society of
Greece, 50(4), 2241-2250.
[4.52] Skordas K., Papastergios G., Filippidis A., Kantiranis N. (2016). A geochemical investigation of soils,
apples and leaves in Agia area, Central Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4),
2271-2280.
[4.53] Tsirambides A., Filippidis A. (2019). Sb- Bi-bearing metallogeny of the Serbomacedonian-Rhodope
Metallogenic Belt (SRMB). Bulletin of the Geological Society of Greece, 55(1), 34-64.
[4.54] Mytiglaki C., Kantiranis N., Misaelides P., Noli F., Filippidis A. (2020). Comparative study of the Cesium
uptake ability between HEU-type (clinoptilolite-heulandite) zeolitic tuff and pure heulandite. Bulletin of
the Geological Society of Greece, 56(1), 56-69.
[4.55] Filippidis A., Mytiglaki C., Kantiranis N., Tsirambides A. (2020). The mineralogical composition of
Samos zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bulletin of
the Geological Society of Greece, 56(1), 84-99.
[5] Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και Ειδικοί Τόμοι
[5.01] Filippidis A., Annersten H. (1981). Mineral chemical investigation of an ultramafic nickel bearing body in
the Swedish Caledonides. International Symposium on Metallogeny of Mafic and Ultramafic
Complexes (IGCP 169), Athens, Greece, 9-11/10/1980, Proc., Vol. 2, 115-130.
[5.02] Melfos V., Vavelidis M., Filippidis A., Christofides G., Evagelou E. (1991). Re-rich and Re-poor
molybdenite in the Maronia rhyolitic intrusion, Northeastern Greece. 25 Years SGA Anniversary
Meeting, Nancy, France, 30/08-3/09/1991. In: Source, Transport and Deposition of Metals (M. Pagel
& J.L. Leroy, eds), Balkema, Rotterdam, 775-777.
[5.03] Filippidis A., Chatzikirkou A., Katirtzoglou C., Skounakis S., Michailidis K., Kassoli-Fournaraki A.
(1993). Trace element contents in pyrites from the Tertiary and Pre-Mesozoic sulphide deposits of the
Kirki-Leptokaria-Essimi area, Thrace, Greece. Second Biennial SGA Meeting, Granada, Spain, 9-
11/09/1993. In: Current Research in Geology Applied to Ore Deposits (P. Fenoll Hach-Ali, J. TorresRuiz, F. Gervilla, eds), La Guioconda, Granada, 97-100.
[5.04] Michailidis K., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (1993). Polytypism and rhenium-contents of
molybdenites from two Mo-deposits in Northern Greece. Second Biennial SGA Meeting, Granada,
Spain, 9-11/09/1993. In: Current Research in Geology Applied to Ore Deposits (P. Fenoll Hach-Ali, J.
Torres-Ruiz, F. Gervilla, eds), La Guioconda, Granada, 641-644.
[5.05] Kassoli-Fournaraki A., Georgakopoulos A., Michailidis K., Filippidis A. (1993). Morphology, mineralogy
and chemistry of the respirable-size (<5μm) fly ash fraction from the Main and Northern lignite fields
in Ptolemais, Macedonia, Greece. Second Biennial SGA Meeting, Granada, Spain, 9-11/09/1993. In:
Current Research in Geology Applied to Ore Deposits (P. Fenoll Hach-Ali, J. Torres-Ruiz, F. Gervilla,
eds), La Guioconda, Granada, 727-730.
[5.06] Georgakopoulos A., Fernandez-Turiel J.L., Filippidis A., Llorens J.F., Kassoli-Fournaraki A., Querol X.,
Lopez-Soler A. (1995). Trace element contents of the Lava xylite/lignite and Ptolemais lignite
deposits, Macedonia County, Greece. 8th International Conference on Coal Science, Oviedo, Spain,
10-15/09/1995. In: Coal Science (J.A. Pajares & J.M.D. Tascon, eds), Elsevier, Amsterdam, Coal
Science and Technology, 24(1), 163-166.
[5.07] Barbieri M., Garbarino C., Masi U., Mignardi S., Nicoletti M., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. (1995).
A further contribution to the geochemistry of the granitoid pluton of Stratoni (Eastern Chalkidiki,
Greece). XV Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association, Athens, Greece, 17-
20/09/1995. Geological Society of Greece, Special Publ., 4(2), 430-435.
[5.08] Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Fernandez-Turiel J.L., Llorens J.F. (1996). The
content of some trace elements in surface soils and fly ash of Ptolemais lignite basin, Macedonia,
Greece. Third International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 16-
20/09/1996, Proc., 114-118.
[5.09] Filippidis A., Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A., Blondin J., Fernandez-Turiel J.L. (1997). The
sulphocalcic coal fly ashes of Ptolemais (Macedonia, Greece) and Gardanne (Provence, France).
European Seminar on Coal Fly Ash: A Secondary Raw Material, Marseilles, France, 18/04/1997,
Proc., 149-158.
[5.10] Astaras T., Oikonomidis D., Dimopoulos G., Lambrinos N., Filippidis A. (1997). Environmental
monitoring of the Stratoni / Stratoniki area, Chalkidiki, Greece, using Landsat / TM digital images. 16th
EARSeL Symposium, Malta, 20-23/05/1996. In: Remote Sensing’96 Integrated Applications for Risk
Assessment and Disaster Prevention for the Mediterranean (A. Spiteri, ed.), Balkema, Rotterdam,
145-149.
[5.11] Kantiranis N., Filippidis A., Tsirambides A., Christaras B., Kassoli-Fournaraki A. (1998). Volatilization of
arsenic during calcination of crystalline limestone from Agios Panteleimonas, Florina, Macedonia,
Greece. Firth International Conference on Environmental Pollution: Toxic Metals, Thessaloniki,
Greece, 1/09/1998, Proc., 73-78.
[5.12] Iordanidis A., Georgakopoulos A., Markova K., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (1999). Application
of TG-DTA to the study of Amynteon lignites, Northern Greece. MEDICTA, 4th Mediterranean
Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Patras, Greece, 29/08-1/09/1999, Proc., 319-324.
[5.13] Kassoli-Fournaraki A., Stamatakis M., Hall A., Filippidis A., Michailidis K., Tsirambides A., Koutles Th.
(2000). The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. In: Natural Zeolites for the
Third Millennium (C. Colella & F.A. Mumpton, eds), De Frede Editore, Napoli, 193-202.
[5.14] Yannakopoulos A., Tserveni-Gousi A., Kassoli-Fournaraki A., Tsirambides A., Michailidis K., Filippidis
A., Lutat U. (2000). Effects of dietary clinoptilolite-rich tuff on the performance of growing-finishing
pigs. In: Natural Zeolites for the Third Millennium (C. Colella & F.A. Mumpton, eds), De Frede Editore,
Napoli, 471-481.
[5.15] Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (2000). Environmental uses of natural zeolites from Evros district,
Thrace, Greece. Fifth International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece,
28/08-1/09/2000, Proc., 149-155.
[5.16] Kantiranis N., Filippidis A., Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Christaras B. (2000). Environmental
uses of lime from Agios Panteleimonas, Florina, Macedonia, Greece. Fifth International Conference
on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 28/08-1/09/2000, Proc., 192-198.
[5.17] Sachanidis Ch., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Iordanidis A., Kantiranis N.
(2000). Environmental aspects of trace elements in Ptolemais-Amynteon lignites, Northern Greece.
Fifth International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 28/08-1/09/2000,
Proc., 533-540.
[5.18] Georgakopoulos A., Fernandez-Turiel J.L., Christanis K., Filippidis A., Llorens J.F., Kassoli-Fournaraki
A., Gimeno D. (2000). Quality of surface waters in the lignite bearing Drama basin, Northern Greece.
Fifth International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 28/08-1/09/2000,
Proc., 541-548.
[5.19] Kantiranis N., Christaras B., Filippidis A., Tsirambides A. (2001). The usage of ultrasonic techniques at
calcination studies. Aggregate 2001 - Environment and Economy, Helsinki, Finland, 6-10/08/2001,
Vol. 2, 389-394.
[5.20] Kolovos N., Georgakopoulos A., Filippidis A. (2002). The distribution of lignite quality in Southern field
mine, Ptolemais-Amynteo lignite basin, Greece. International Conference of Modern Management of
Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 9-15/06/2002, Proc., 51-61.
[5.21] Filippidis A., Apostolidis N., Filippidis S., Paragios I. (2008). Purification of industrial and urban
wastewaters, production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge using Hellenic Natural Zeolite.
Second International Conference on Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment
Plants, Skiathos, Greece, 2-4/05/2008, Proc., 403-408.
[5.22] Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I., Filippidis S. (2008). Purification of dye-work and urban
wastewaters, production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite.
1st Intern. Conf. on Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece, 1-3/10/2008, Proc., 8p.
[5.23] Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I., Filippidis S. (2008). Safe management of sewage sludge,
produced by treatment of municipal sewage with Hellenic Natural Zeolite. AQUA, 3rd International
Conference on Water Science and Technology with emphasis on water and climate, Athens, Greece,
16-19/10/2008, Proc., 5p.
[5.24] Filippidis A. (2008). Treatment and recycling of municipal and industrial waste waters using Hellenic
Natural Zeolite: A Review. AQUA, 3rd International Conference on Water Science and Technology
with emphasis on water and climate, Athens, Greece, 16-19/10/2008, Proc., 5p.
[5.25] Filippidis A., Papastergios G., Apostolidis N., Paragios I., Filippidis S., Sikalidis C. (2009). Oderless and
cohesive zeo-sewage sludge produced by Hellenic Natural Zeolite treatment. 3rd AMIREG
International Conference on Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste
Management, Athens, Greece, 7-9/09/2009, Proc., 96-100.
[5.26] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., Betsiou M. (2010). Natural bentonite from Milos
Island Greece: A low cost adsorbent for removal of Cadmium from water and wastewaters. Third
International Conference on Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants,
Skiathos, Greece, 14-16/05/2010, Proc., 63-68.
[5.27] Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Papastergios G., Katsiapi M., Kantiranis N., Karamitsou V., Vogiatzis
D., Filippidis S. (2010). Cyanobacteria removal by Hellenic Natural Zeolite. Third International
Conference on Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, Skiathos, Greece,
14-16/05/2010, Proc., 383-387.
[5.28] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., Betsiou M. (2010). Nickel removal from aqueous
solutions utilizing Greek natural bentonite and vermiculite. Second International Symposium on Green
Chemistry for Environment and Health, Mykonos, Greece, 26-29/09/2010, Proc., 6p.
[5.29] Filippidis A., Tsirambides A., Kantiranis N., Tzamos E., Vogiatzis D., Papastergios G., Papadopoulos
A., Filippidis S. (2011). Purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (N.
Greece) using Hellenic Natural Zeolite. 9th International Hydrogeological Congress, Kalavrita, Greece,
5-8/10/2011. Environmental Earth Sciences, Springer-Verlag Berlin, Advances in the Research of
Aquatic Environment (N. Lambrakis, G. Stournaras, K. Katsanou, eds), Vol. 2, 435-442.
[5.30] Filippidis A., Kantiranis N., Vogiatzis D., Tzamos E., Papastergios G., Filippidis S. (2012). Odourlesscohesive zeosewage sludge production and urban wastewater purification by natural zeolite. Intern.
Conf. Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, 3-6/07/2012, Proc., 582-588.
[5.31] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A. (2013). Equilibrium data and process design for
adsorption of heavy metals (Cd2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+) onto natural vermiculite. Fourth
International Conference on Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants,
Volos, Greece, 25-27/10/2013, Proc., 138-143.
[5.32] Tzamos E., Tziritis E., Vogiatzis P., Matzari C., Kantiranis N., Filippidis A., Theodosiou N., Fytianos K.
(2014). Suitability of potable groundwater reserves of Thermi Municipality (Macedonia, Northern
Greece) and definition of main hydrogeochemical signatures. 12th International Conference on
Protection and Restoration of the Environment, Skiathos, Greece, 29/06-3/07/2014, Proc., 272-276.
[5.33] Filippidis A., Kantiranis N., Tziritis E., Tzamos E., Vogiatzis D., Filippidis S. (2014). The use of Hellenic
Natural Zeolite (HENAZE) in the purification of Thessaloniki industrial area wastewaters. 10th Intern.
Hydrogeological Congress of Greece, Thessaloniki, Greece, 8-10/10/2014, Proc., 187-193.
[5.34] Gamaletsos P., Godelitsas A., Dotsika E., Tzamos E., Gotthlicher J., Filippidis A. (2016). Geological
sources of As in the Environment of Greece: A review. In: Threats to the Quality of Groundwater
Resources: Prevention and Control (A. Scozzari & E. Dotsika, eds), Springer, Berlin, The Handbook
of Environmental Chemistry 40, 77-113.
[6] Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων και Ειδικοί Τόμοι
[6.01] Μισαηλίδης Π., Γκοντελίτσας Α., Φιλιππίδης Α. (1994). Δέσμευση Καισίου από ζεολιθοφόρο πέτρωμα
της περιοχής Μεταξάδων (Ν. Έβρου, Θράκη). 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 6-
10/12/1994, Πρακτ., Τόμ. Α, 218-221.
[6.02] Γκοντελίτσας Α., Χαριστός Δ., Τσίπης Κ., Φιλιππίδης Α., Στειακάκη Μ.Α., Σιάπκας Δ., Ζορμπά Τ.
(1994). Χαρακτηρισμός ζεολίθου τύπου HEU με XRD κόνεως, 29Si & 27Al MAS NMR, FT-IR και XPSESCA. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 6-10/12/1994, Πρακτ., Τόμ. Β, 485-488.
[6.03] Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Γεωργακόπουλος Α. (1997). Ορυκτολογία, κύρια στοιχεία και
ιχνοστοιχεία ιπτάμενων τεφρών των ΑΗΣ του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. Διημερίδα:
Χρήση της Ιπτάμενης Τέφρας στις Κατασκευές, Κοζάνη, 3-4/10/1997, Πρακτ., Τόμ. Β, 159-168.
[6.04] Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Χαριστός Δ., Τσιραμπίδης Α. (1997). Οι Ελληνικοί ζεόλιθοι ως
μέσο απομάκρυνσης από το νερό ιχνοστοιχείων και ρύθμισης του pH. 4ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 14-16/11/1997, Πρακτ., 539-546.
[6.05] Φιλιππίδης Α., Φιλιππίδης Σ., Καντηράνης Ν. (1998). Γεωφυσικές, ορυκτολογικές και γεωχημικές
μελέτες πριν την εξόρυξη των ανθρακικών πετρωμάτων της Θάσου. 1ο Συνέδριο Αναπτυξιακής
Προοπτικής της Θάσου, Πρίνος, 4-6/09/1998, Πρακτ., 189-196.
[6.06] Γκοντελίτσας Α., Μισαηλίδης Π., Φιλιππίδης Α., Παυλίδου Ε., Καντηράνης Ν. (2000). Διερεύνηση της
αλληλεπίδρασης τοξικών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων με τον μαργαϊκό ασβεστόλιθο του
Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας,
Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Κοζάνη, 12-13/02/2000, Πρακτ.,
96-110.
[6.07] Ιορδανίδης Α., Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2000). Γεωχημική μελέτη
του λιγνιτικού κοιτάσματος Αμυνταίου. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας,
Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Κοζάνη, 12-13/02/2000, Πρακτ.,
124-136.
[6.08] Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α., Χρηστάρας Β., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2000).
Υψηλού-ασβεστίου άσβεστος και υδράσβεστος του ασβεστολίθου Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας για
χρήση στην κατεργασία νερού. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και
Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Κοζάνη, 12-13/02/2000, Πρακτ., 177-183.
[6.09] Καντηράνης Ν., Τσιραμπίδης Α., Φιλιππίδης Α., Χρηστάρας Β., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2000).
Μελέτη του κρυσταλλικού ασβεστολίθου Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής
Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Κοζάνη,
12-13/02/2000, Πρακτ., 184-195.
[6.10] Κολοβός Ν., Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Καβουρίδης Κ., Κασώλη-Φουρναράκη Α.,
Καντηράνης Ν., Σταμούλης Κ., Σωτηρόπουλος Δ., Λάσκος Κ. (2000). Οικονομική και περιβαλλοντική
σημασία της συνεξόρυξης των ενδιάμεσων στείρων υλικών του λιγνιτωρυχείου Νοτίου Πεδίου του
ΛΚΠ-Α. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Κοζάνη, 12-13/02/2000, Πρακτ., 212-222.
[6.11] Μουχτάρης Θ., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Χαριστός Δ. (2000). Σύνθεση ζεολίθου από
ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με επίδραση διαλυμάτων ΝαΟΗ. 1ο Συνέδριο της
Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρίας, Κοζάνη, 12-13/02/2000, Πρακτ., 308-318.
[6.12] Τριανταφύλλου Α., Φιλιππίδης Α., Πάτρα Α., Παυλίδης Α., Καντηράνης Ν. (2000). Συγκεντρώσεις,
ορυκτολογία και μορφολογία αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην πόλη της Κοζάνης. 1ο Συνέδριο
της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρίας, Κοζάνη, 12-13/02/2000, Πρακτ., 452-462.
[6.13] Filippidis A. Kassoli-Fournaraki A., Kantiranis N. (2000). Chromites in the southern sector of Xerolivado
chrome mine of Vourinos, Macedonia, Greece. 1st Congress of the Economic Geology, Mineralogy
and Geochemistry Committee of the Geological Society of Greece, Kozani, Greece, 12-13/02/2000,
Proc., 485-497.
[6.14] Φιλιππίδης Σ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2000). Περιβαλλοντική και
οικονομική σημασία της μεθόδου VLF και της ορυκτολογικής-χημικής σύστασης στην εκμετάλλευση
του λευκού μαρμάρου της Καστανιάς Βερμίου. 1ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας,
Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Κοζάνη, 12-13/02/2000, Πρακτ.,
498-505.
[6.15] Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2000). Δυνατότητα χρήσης Ελληνικών φυσικών ζεολίθων
στην ανάπλαση λιγνιτωρυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου. 1ο Συνέδριο της
Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρίας, Κοζάνη, 12-13/02/2000, Πρακτ., 506-515.
[6.16] Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Σ., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2000). Ο ρόλος της
γεωφυσικής μεθόδου VLF, καθώς και της ορυκτολογικής και χημικής σύστασης στην αξιοποίηση των
δολομιτικών και ασβεστιτικών Ελληνικών μαρμάρων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Ελληνικό
Μάρμαρο», Θεσσαλονίκη, 18/02/2000, Πρακτ., 79-85.
[6.17] Φιλιππίδης Α. (2001). Ορυκτοί πόροι και περιβάλλον. Διεθνές Συνέδριο για Προστατευόμενες Φυσικές
Περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Σίγρι Λέσβου, 24-26/09/1999, Πρακτ., 449-459.
[6.18] Γεωργακόπουλος Α., Καπινά Β., Markova K., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2002).
Εφαρμογή της Διαφορικής Θερμικής Ανάλυσης στη μελέτη στερεών ενεργειακών πρώτων υλών του
Βορειο-Ελλαδικού χώρου. ΘΕΡΜΑ, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης, Θεσσαλονίκη,
Λίμνη Κερκίνη, 27-29/09/2002, Πρακτ., 33-38.
[6.19] Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Fernandez-Turiel J.L., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Ιορδανίδης Α.
(2002). Λιθογενής και ανθρωπογενής προέλευση των ιχνοστοιχείων σε επιφανειακά εδάφη της
λιγνιτοφόρου λεκάνης Αμυνταίου-Πτολεμαϊδας-Κοζάνης. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη, 3-6/10/2002, Πρακτ., Τόμ. ΙΙ, 335-342.
[6.20] Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2002). Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση
Ελληνικών φυσικών ζεολίθων. 12ο Σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 2-
5/12/2002, Πρακτ., 75-82.
[6.21] Filippidis A., Kantiranis N., Drakoulis A., Vogiatzis D. (2005). Quality, pollution, treatment and
management of drinking, waste, underground and surface waters, using analcime-rich zeolitic tuff
from Samos island, Hellas. 7th Hellenic Hydrogeological Conference, Athens, Greece, 4-6/10/2005,
Proc., Vol. II, 219-224.
[6.22] Δρακούλης Α., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Στεργίου Α. (2005). Δεσμευτική ικανότητα πλούσιων σε
άμορφες φάσεις βιομηχανικών υλικών της Νήσου Μήλου. 2ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής
Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 7-
9/10/2005, Πρακτ., 55-63.
[6.23] Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Δρακούλης Α., Τσιραμπίδης Α. (2005). Μελέτη δεσμευτικής ικανότητας
του μπεντονίτη της Μήλου και του αταπουλγίτη των Γρεβενών. 2ο Συνέδριο της Επιτροπής
Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας,
Θεσσαλονίκη, 7-9/10/2005, Πρακτ., 105-112.
[6.24] Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Βογιατζής Δ., Δρακούλης Α., Καρατάσιος Γ. (2005). Καταλληλότητα της
ποζολάνης της Νισύρου για χρήση σε παραδοσιακά κονιάματα. 2ο Συνέδριο της Επιτροπής
Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας,
Θεσσαλονίκη, 7-9/10/2005, Πρακτ., 113-122.
[6.25] Φιλιππίδης Α. (2005). Εξυγίανση και προστασία των υδάτων της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο.
13ο Σεμινάριο για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 28/11-1/12/2005, Πρακτ., 73-84.
[6.26] Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Δρακούλης Α., Βογιατζής Δ. (2006). Εξυγίανση και προστασία της
λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 2ο Συνέδριο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1-4/06/2006, Πρακτ., 273-279.
[6.27] Φιλιππίδης Α. (2007). Ζεόλιθοι Δήμου Τριγώνου του Νομού Έβρου στη βιομηχανική, αγροτική,
κτηνοτροφική και περιβαλλοντική τεχνολογία. Ημερίδα «Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο»,
Πετρωτά Έβρου, 4/08/2007, Πρακτ., 89-107.
[6.28] Φιλιππίδης Α., Σιώμος Α., Μπαρμπαγιάννης Ν., Φιλιππίδης Σ. (2007). Αγροτικές και περιβαλλοντικές
εφαρμογές με τη Χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. Συνέδριο Jean Monnet:
Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, Βέροια, 30/11-1/12/2007, Πρακτ., 557-569.
[6.29] Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι., Φιλιππίδης Σ. (2008). Παραγωγή άοσμης λυματολάσπης,
καθαρισμός υγρών αποβλήτων βαφείου και αστικών λυμάτων, με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 3ο
Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17/03/2008, Πρακτ., 8σ.
[6.30] Βογιατζής Δ., Χρηστάρας Β., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Καντηράνης Ν., Μοροπούλου
Α., Μπακόλας Α. (2008). Αξιολόγηση της Συμπαγοποίησης Κονιαμάτων Τσιμέντου-Άμμου-Ελληνικού
Φυσικού Ζεόλιθου με Τεχνικές Υπερήχων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών, Αθήνα, 21-
23/05/2008, Πρακτ., Τόμ. Β, 1099-1110.
[6.31] Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι., Φιλιππίδης Σ. (2008). Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών
αποβλήτων βαφείου και παραγωγή συνεκτικής ζεο-λάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8ο Διεθνές
Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας, Αθήνα, 7-10/10/2008, Πρακτ., Τόμ. 2, 783-788.
[6.32] Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ., Παραγιός Ι. (2008). Καθαρισμός αστικών λυμάτων,
παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεο-λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8ο Διεθνές
Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας, Αθήνα, 7-10/10/2008, Πρακτ., Τόμ. 2, 789-798.
[6.33] Φιλιππίδης Α. (2009). Διαχείριση αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με Ελληνικό
Φυσικό Ζεόλιθο. Άρθρο ανασκόπησης. Συνέδριο, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε
Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών, Βόλος, 27-30/05/2009, Πρακτ., Τόμ. ΙΙ, 829-836.
[6.34] Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ., Παραγιός Ι. (2009). Καθαρισμός αστικών λυμάτων και
παραγωγή άοσμης-συνεκτικής λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. Τιμητικός Τόμος στον
Καθηγητή Χρήστο Τζιμόπουλο, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
ΥΔΡΟΓΑΙΑ, 425-434.
[6.35] Παπαστέργιος Γ., Σκόρδας Κ., Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Τζάμος Ε. (2010). Περιεκτικότητα σε
αρσενικό και άλλα πιθανώς τοξικά ιχνοστοιχεία εδαφών τύπου Fluvisols και Lithosols του Νομού
Καβάλας. 13ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Λάρισα, 20-22/10/2010, Πρακτ., 151-159.
[6.36] Παπαστέργιος Γ., Τζάμος Ε., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Βογιατζής Δ., Γιούρη Α., Βαβελίδης Μ.,
Χαραλαμπή Β. (2011). Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτων της περιοχής
Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20/03/2011,
Πρακτ., 7σ.
[6.37] Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ., Φιλιππίδης Σ. (2011). Απομάκρυνση
κυανοβακτηρίων με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη, 18-20/03/2011, Πρακτ., 9σ.
[6.38] Τζάμος Ε., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι., Καντηράνης Ν., Παπαστέργιος Γ., Φιλιππίδης Α., Σικαλίδης
Κ., Τσιραμπίδης Α. (2011). Ικανότητα ανταλλαγής ιόντων ζεολιθικών τόφων Γουρουνορέματος
(Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη, 18-20/03/2011, Πρακτ., 8σ.
[6.39] Μπουρλίβα Α., Μιχαηλίδης Κ., Σικαλίδης Κ., Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Μπέτσιου Μ., Μπάντσης
Γ. (2011). Διερεύνηση εξυγίανσης υγρών αποβλήτων επιμεταλλωτηρίου με χρήση φυσικού
μπεντονίτη. 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20/03/2011, Πρακτ., 7σ.
[6.40] Bourliva A., Michailidis K., Filippidis A., Sikalidis C., Betsiou M., Bantsis G. (2011). Copper removal
from single and multi-component system by natural bentonite from Milos Island, Greece. 8th
Panhellenic Scientific Conference on Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece, 26-28/05/2011,
Proc., 8p.
[6.41] Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α., Τζάμος Ε., Βογιατζής Δ., Παπαστέργιος Γ., Γεωργιάδης Ι.,
Παπαδόπουλος Α., Φιλιππίδης Σ. (2011). Καθαρισμός Υγρών Αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης
Θεσσαλονίκης με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας,
Θεσσαλονίκη, 9-12/12/2011, Πρακτ., 8σ.
[6.42] Φιλιππίδης Α., Γκοντελίτσας Α., Τζάμος Ε., Γκαμαλέτσος Π., Φιλιππίδης Σ. (2012). Παραγωγή άοσμηςσυνεκτικής ζεο-λυματολάσπης και ζεο-λάσπης με φυσικό ζεόλιθο. 4ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής
Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα, 30/11-1/12/2012, Πρακτ., 355-360.
[6.43] Μάτζαρη Χ., Βογιατζής Π., Τζιρίτης Ε., Τζάμος Ε., Φυτιάνος Κ., Θεοδοσίου Ν., Καντηράνης Ν.,
Φιλιππίδης Α. (2014). Ανίχνευση και διακύμανση αζωτούχων ενώσεων στα υδρευτικά υδατικά
αποθέματα του Δήμου Θέρμης (Κ. Μακεδονία, Ελλάδα). 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη, 14-16/03/2014, Πρακτ., 7σ.
[6.44] Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α. (2015). Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά – Αποθέματα
και αξία – Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές. Επιχειρηματική Ανακάλυψη της
Αλυσίδας Αξίας των Μη Μεταλλικών Ορυκτών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» 2007-2013, ΕΣΠΑ, Δράμα, 5/05/2015, Πρακτ., 12σ.
[7] Εκτεταμένες Περιλήψεις
[7.01] Ericsson T., Filippidis A. (1985). A Mossbauer and X-Ray Investigation of Zn-containing Fayalite and
Fe-containing Willemite. VIII International Conference of Solid Compounds of Transition Elements,
Vienna, Austria, 9-13/04/1985, Ext. Abs, P1B11, 3p.
[7.02] Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., Soldatos T., Thimiatis G. (1989). Chemical investigation of basic
meta-igneous rocks in Sykia, South Sithonia, Northern Greece. XIV Congress of the Carpatho-Balkan
Geological Association, Sofia, Bulgaria, 20-23/09/1989, Ext. Abs, 210-213.
[7.03] Savin S.M., Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. (1993). Oxygen-isotope evidence for
the alteration of the Eocene zeolite-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece.
4th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Boise,
Idaho, USA, 20-28/06/1993, Ext. Abs, 180-181.
[7.04] Koutles Th., Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. (1995). Origin of the Eocene zeoliterich volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. International Symposium and Exhibition
on Natural Zeolites, Sofia, Bulgaria, 18-25/06/1995, Ext. Abs, 14.
[7.05] Filippidis A., Godelitsas A., Charistos D., Misaelides P., Kassoli-Fournaraki A. (1995). The chemical
behaviour of a natural low-silica zeolitic material in 1M NaCl solutions of different initial pH values.
International Symposium and Exhibition on Natural Zeolites, Sofia, Bulgaria, 18-25/06/1995, Ext. Abs,
54.
[7.06] Godelitsas A., Dwyer J., Charistos D., Manos G., Tsipis C., Filippidis A., Hadjikostas C., Misaelides P.
(1995). Surface chemistry of HEU-type zeolite crystals in respect of Cobalt complex-compounds.
International Symposium and Exhibition on Natural Zeolites, Sofia, Bulgaria, 18-25/06/1995, Ext. Abs,
55.
[7.07] Tserveni-Gousi A.S., Yannakopoulos A.L., Katsaounis N.K., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A.,
Fortomaris P. (1995). The influence of Greek clinoptilolite-bearing rocks on the egg shell quality, in
the early stage of laying. International Symposium and Exhibition on Natural Zeolites, Sofia, Bulgaria,
18-25/06/1995, Ext. Abs, 118.
[7.08] Yannakopoulos A.L., Tserveni-Gousi A.S., Katsaounis N.K., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A.,
Tsolakidou A. (1995). The influence of Greek clinoptilolite-bearing rocks on the performance of laying
hens, in the early stage of laying. International Symposium and Exhibition on Natural Zeolites, Sofia,
Bulgaria, 18-25/06/1995, Ext. Abs, 120.
[7.09] Γιαννακόπουλος Α.Λ., Τσερβένη-Γούση Α.Σ., Κατσαούνης Ν.Κ., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Φιλιππίδης
Α. (1996). Η επίδραση του Ελληνικού φυσικού ζεόλιθου στις αποδόσεις των ορνίθων σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας τους. 11η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής
Ζωοτεχνικής Εταιρίας, Λάρισα, 2-3/11/1995. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 17, 43-44.
[7.10] Godelitsas A., Misaelides P., Moroz N.K., Braithwaite R.S.W., Gabuda S.P., Filippidis A., Bethge K.
(1996). Investigation of natural Prehnite using spectroscopic and nuclear reaction techniques. V.M.
Goldschmidt Conference, Heidelberg, Germany, 31/03-4/04/1996. Journal of Conference Abstracts,
1(1), 205.
[7.11] Kassoli-Fournaraki A., Stamatakis M., Hall A., Filippidis A., Michailidis K., Tsirambides A., Koutles Th.
(1997). The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. 5th International Conference
on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Ischia, Naples, Italy, 21-29/09/1997,
Ext. Abs, 178-180.
[7.12] Yannakopoulos A., Tserveni-Gousi A., Kassoli-Fournaraki A., Lutat U., Michailidis K., Filippidis A.,
Tsirambides A. (1997). Some results in swines performance after adding natural Greek zeolite in their
diets. 5th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites,
Ischia, Naples, Italy, 21-29/09/1997, Ext. Abs, 329-332.
[7.13] Godelitsas A., Charistos D., Tsipis C., Misaelides P., Filippidis A., Schindler M. (2002).
Heterostructures patterned on aluminosilicate microporous substrates: crystallisation of Cobalt(III)
tris(N,N-diethyldithiocarbamato) on the surface of a HEU-type zeolite. 6th International Conference on
Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Thessaloniki, Greece, 3-7/06/2002, Ext.
Abs, 124-125.
[7.14] Kantiranis N., Filippidis A., Mouhtaris Th., Charistos D., Kassoli-Fournaraki A., Tsirambidis A. (2002).
The uptake ability of the Greek natural zeolites. 6th International Conference on Occurrence,
Properties and Utilization of Natural Zeolites, Thessaloniki, Greece, 3-7/06/2002, Ext. Abs, 155-156.
[7.15] Mouhtaris Th., Charistos D., Kantiranis N., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Tsirambidis A. (2002).
GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions. 6th
International Conference on Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Thessaloniki,
Greece, 3-7/06/2002, Ext. Abs, 245-246.
[7.16] Yannakopoulos A., Tserveni-Gousi A., Fortomaris P., Arsenos G., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A.
(2002). Effects of dietary inclusion of natural Greek zeolite on the reproductive characteristics of
sows. 6th International Conference on Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites,
Thessaloniki, Greece, 3-7/06/2002, Ext. Abs, 393-394.
[7.17] Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ., Παραγιός Ι. (2007). Καθαρισμός αστικών λυμάτων και
παραγωγή άοσμης λυματολάσπης με τη χρήση πορώδους Ελληνικού φυσικού ζεόλιθου των
Πετρωτών Έβρου. 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 1-2/11/2007, Εκτ.
Περιλ., 23-25.
[7.18] Γκοντελίτσας Α., Μισαηλίδης Π., Φιλιππίδης Α., Βλεσσίδης Α. (2007). Σύμπλοκες ενώσεις μεταβατικών
στοιχείων καθηλωμένες στην επιφάνεια και στους πόρους κρυστάλλων φυσικών ζεόλιθων. 3ο
Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 1-2/11/2007, Εκτ. Περιλ., 28-29.
[7.19] Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ., Παραγιός Ι. (2007). Εξυγίανση και προστασία της
λίμνης Κορώνειας με Ελληνικό φυσικό ζεόλιθο των Πετρωτών Έβρου. 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο
Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 1-2/11/2007, Εκτ. Περιλ., 110-112.
[7.20] Φιλιππίδης Α. (2008). Γεωεπιστήμες και υγεία. Διημερίδα «Οι Γεωεπιστήμες στην Υπηρεσία της
Κοινωνίας», Κοζάνη, 9-10/10/2008, Εκτ. Περιλ., 35-38.
[7.21] Pavlidou E., Filippousi M., Zamboulis D., Vouroutzis N., Filippidis A., Georgiadis I. (2009). Preparation
and characterization of Palladium supported on zeolites. XXV Panhellenic Conference on Solid State
Physics and Materials Science, Thessaloniki, Greece, 20-23/09/2009, Ext. Abs, 294-295.
[7.22] Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Kantiranis N., Katsiapi M., Papastergios G., Karamitsou V., Vogiatzis
D., Filippidis S. (2010). Chroococcus (cyanobacteria) removal by hellenic natural zeolite. 8th
International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Sofia,
Bulgaria, 10-18/07/2010, Ext. Abs, 91-92.
[7.23] Godelitsas A., Armbruster Th., Neuhoff P.S., Filippidis A. (2010). New insights into the mineral
chemistry and properties of natural and fully Na+
-exchanged HEU-type zeolite crystals. 8th
International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Sofia,
Bulgaria, 10-18/07/2010, Ext. Abs, 103-104.
[7.24] Φιλιππίδης Α. (2012). Βιομηχανικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές, υδατικές και περιβαλλοντικές
εφαρμογές του ορυκτού πλούτου του Νομού Έβρου. Ημερίδα: Μνημόνιο – Οικονομία και Ανάπτυξη
του Βορείου Έβρου, Διδυμότειχο Έβρου, 18/11/2012, Εκτ. Περιλ., 3σ.
[7.25] Sofianska E., Michailidis K., Mladenova V., Filippidis A. (2013). Multivariate statistical and GIS-based
approach to identify heavy metal sources in soils of the Drama plain, Northern Greece. Bulgarian
Geological Society National Conference, Geosciences, Ext. Abs, 131-132.
[7.26] Misaelides P., Sarri S., Noli F., Kantiranis N., Filippidis A., de Blochouse B., Maes A., Breynaert E.
(2017). Investigation of chabazitic materials as sorption sink for Cs-137 in cementitious aqueous
solutions. 16th Intern. Conf. on Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission Products
in the Geosphere “MIGRATION”, Barcelona, Spain, 10-15/09/2017, Ext. Abs, 284-285.
[7.27] Hatzigiannakis E., Tziritis E., Kantiranis N., Filippidis A. (2018). The use of HEU-type zeolitic tuff in the
management of agricultural nitrate load: Experimental study on soil and vadose zone leachates. 6th
Intenrational Conference on Sustainable solid Waste Management, Naxos Island, Greece, 13-
16/06/2018, Ext. Abs, 3p.
[7.28] Misaelides P., Sarri S., Noli F., Kantiranis N., Filippidis A. (2018). Cesium sorption from hyper-alkaline
aqueous solutions by a greek HEU-type zeolitic material. ZEOLITE 2018 – 10th International
Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Cracow, Poland, 24-
29/06/2018, Ext. Abs, 113-114.
[7.29] Tsirambides A., Filippidis A. (2019). Sb- Bi-bearing metallogeny of the Serbomacedonian-Rhodope
Metallogenic Belt (SRMB). 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens,
Greece, 22-24/05/2019, Ext. Abs, 311-312.
[7.30] Gamaletsos P.N., Borst A.M., Kasama T., Finch A.A., Godelitsas A., Tzifas I.T., Pontikes Y., Filippidis
A. (2019). Studying the local distribution of Thorium in Eudialyte deposits associated with peralkaline
igneous rocks (Greenland) by electron microscopy & spectroscopic techniques. 15th International
Congress of the Geological Society of Greece, Athens, Greece, 22-24/05/2019, Ext. Abs, 327-328.
[7.31] Tzifas I.T., Gamaletsos P.N., Papadopoulos A., Godelitsas A., Kantiranis N., Misaelides P., Filippidis A.
(2019). Actinides and Rare Earth Elements (REE) in sedimentary formations of Greece: A review. 15th
International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, Greece, 22-24/05/2019, Ext.
Abs, 341-342.
[7.32] Mytiglaki C., Kantiranis N., Misaelides P., Noli F., Filippidis A. (2019). Comparative study of the Cesium
uptake ability between HEU-type (clinoptilolite-heulandite) zeolitic tuff and pure heulandite. 15th
International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, Greece, 22-24/05/2019, Ext.
Abs, 353-354.
[7.33] Filippidis A., Kantiranis N., Mytiglaki C., Tsirambides A. (2019). The mineralogical composition of
Samos zeolitic rocks and their potential uses as feed additives and nutrition supplements. 15th
International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, Greece, 22-24/05/2019, Ext.
Abs, 357-358.
[7.34] Mytiglaki C., Kantiranis N., Symeonidou S., Filippidis A. (2022). Removal of Cr(VI) from industrial
wastewater using coagulants and clinoptilolite zeolitic tuff. 16th International Congress of the
Geological Society of Greece, Patras, Greece, 17-19/10/2022, Bulletin of the Geological Society of
Greece, Sp. Publ. 10, Ext. Abs, GSG 2022-369, 2p.
[8] Περιλήψεις
[8.01] Filippidis A., Vavelidis M., Michailidis K., Evagelou E. (1986). Re-rich and Re-poor Molybdenite in the
Melitena porphyritic intrusion, Rhodope massive (Greece). Fortschritte der Mineralogie, 64(1), p.47.
[8.02] Filippidis A. (1986). Experimental work on opaque mineral assemblages in ultramafic rocks.
International Geological Collaboration Program for the Metallogeny of Ophiolites (IGCP 197), Athens,
Greece, 25-26/06/1986, Abs, 1p.
[8.03] Vavelidis M., Michailidis K., Filippidis A., Boboti I. (1987). Das Seifengoldvorkommen von Apollonia,
Prefektur Thessaloniki/Griechenland. Fortschritte der Mineralogie, 65(1), p.187.
[8.04] Filippidis A. (1987). Experimental investigation on the Mg-rich side of the Mg2SiO4-Fe2SiO4-Zn2SiO4
system. Scientific Meeting of the Geol. Soc. of Greece, Thessaloniki, Greece, 28/05/1987, Abs, 1p.
[8.05] Vavelidis M., Filippidis A., Michailidis K., Evagelou E. (1987). The polymetallic sulphide mineralization
of the Kirki area, Alexandroupolis district, Northeastern Greece. 1st Bulgarian-Greek Symposium for
the Rhodope Massif, Smolyan, Bulgaria, 16-19/09/1987, Abs, p.88.
[8.06] Michailidis K., Filippidis A., Vavelidis M., Evagelou E. (1987). The new sulphosalts from the Kirki ore
field Alexandroupolis district, Northeastern Greece. 1st Bulgarian-Greek Symposium for the Rhodope
Massif, Smolyan, Bulgaria, 16-19/09/1987, Abs, p.94.
[8.07] Sklavounos S., Filippidis A. (1987). Meta-autunite and autunite occurrence in the Dipotama granite,
Drama (Northern Greece). 1st Bulgarian-Greek Symposium for the Rhodope Massif, Smolyan,
Bulgaria, 16-19/09/1987, Abs, p.102-103.
[8.08] Filippidis A. (1988). High temperature study of the system Fe2SiO4-Mn2SiO4-Mg2SiO4. 4th Congress
of the Geological Society of Greece, Athens, Greece, 25-27/05/1988, Abs, p.49-50.
[8.09] Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., Soldatos K. (1988). Preliminary results on
clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece. 4th Congress of the
Geological Society of Greece, Athens, Greece, 25-27/05/1988, Abs, p.110-111.
[8.10] Dimadis E., Kassoli-Fournaraki A., Kolcheva K., Filippidis A., Tsirambidis A. (1989). Ultramafic body in
Gorgona area, North of Xanthi (Central Rhodope Massif, Greece). 2nd Hellenic-Bulgarian Symposium
for the Rhodope Massif, Thessaloniki, Greece, 14-17/10/1989, Abs, p.36.
[8.11] Kirov G.N., Filippidis A., Tsirambidis A., Tzvetanov R.G., Kassoli-Fournaraki A. (1989). Zeolite-bearing
rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif, Greece). 2nd Hellenic-Bulgarian Symposium for the
Rhodope Massif, Thessaloniki, Greece, 14-17/10/1989, Abs, p.100.
[8.12] Φιλιππίδης Α., Γεωργακόπουλος Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (1991). Ορυκτολογική μελέτη ιπτάμενης
τέφρας Βόρειου και Κύριου πεδίου λιγνιτοφόρου λεκάνης Πτολεμαϊδας. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο
«Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον», Πάτρα, 15-18/04/1991, Περιλ., σ.137.
[8.13] Melfos V., Vavelidis M., Filippidis A., Christofides G., Evagelou E. (1992). Framboidal pyrite in the FeCu-(Zn-Pb-Au) deposits of the Xylagani area, Rhodope County (Thrace). 6th Congress of the
Geological Society of Greece, Athens, Greece, 25-27/05/1992, Abs, p.72.
[8.14] Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. (1992). Morphology, mineralogy and chemistry
of the fly ash from Ptolemais lignite basin (Greece) in relation to some problems in human health. 29th
International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24/08-3/09/1992, Abs, Vol. 1, p.217.
[8.15] Filippidis A., Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A. (1992). Mineralogical composition of ashing
product of the Ptolemais lignite, Greece. 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24/08-
3/09/1992, Abs, Vol. 3, p.821.
[8.16] Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. (1992). Ορυκτολογία, χημεία και
μορφολογία τέφρας από εργαστηριακή καύση σε 1000ο C και ιπτάμενης τέφρας του λιγνίτη
Πτολεμαϊδας – Αξιοποίηση και περιβάλλον. Διημερίδα «Λιγνίτης και Ενεργειακό Ισοζύγιο», Κοζάνη, 2-
3/10/1992, Περιλ., σ.35.
[8.17] Misaelides P., Godelitsas A., Ioannou D., Charistos V., Haristos D., Filippidis A. (1993). Determination
of Mercury, Cadmium and Silver ion uptake by clinoptilolite-bearing rocks using radioactive tracer
techniques. 5th Conf. Separation of Ionic Solutes, Stara Lesna, Slovakia, 27/09-1/10/1993, Abs, 1p.
[8.18] Misaelides P., Godelitsas A., Charistos D., Filippidis A., Anousis I. (1994). Uranium and thorium uptake
by natural zeolitic material. 7th International Symposium on Environmental Radiochemical Analysis,
Bournemouth, UK, 21-23/09/1994, Abs, p.26-27.
[8.19] Φιλιππίδης Α., Γκοντελίτσας Α., Μισαηλίδης Π., Χαριστός Δ., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Τσιραμπίδης Α.
(1995). Το ζεολιθοφόρο πέτρωμα των Μεταξάδων Θράκης και η δυνατότητά του να δεσμεύει
ραδιονουκλίδια και βαρέα μέταλλα από τοξικές τους συγκεντρώσεις. Ημερίδα «Ορυκτολογία και
Γεωχημεία: Η συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος», Θεσ/νίκη, 20/02/1995, Περιλ., σ.7.
[8.20] Godelitsas A., Dwyer J., Charistos D., Filippidis A., Tsipis C. (1995). Structural characteristics and
surface chemistry of chemically modified natural zeolite crystals. International NATO Meeting on New
Trends in Materials Chemistry, Lucca, Italy, 10-23/09/1995, Abs, p.49.
[8.21] Iordanidis A., Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (1999). Environmental aspects of
trace elements in Amynteon lignites, Northern Greece. 3rd Euroconference on Environmental
Analytical Chemistry, Chalkidiki, Greece, 9-15/10/1999, Abs, p.54.
[8.22] Mouhtaris T., Charistos D., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. (2000). Zeolite synthesis from Greek
sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions. XRD, FT-IR and SEM-EDS analyses. 2nd
International Conference on Chemical Sciences for Sustainable Development, Halkidiki, Greece, 6-
9/06/2000, Abs, Vol. I, p.249.
[8.23] Drakoulis A., Kantiranis N., Filippidis A., Stergiou A., Zorba T., Paraskevopoulos K.M., Squires C.
(2004). The estimation of volcanic glass content in natural materials using PXRD and FTIR
techniques. 5th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy, Vienna, Austria, 4-8/09/2004.
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 149, p.26.
[8.24] Filippidis A., Kantiranis N. (2005). Quality, pollution and irrigation control, sustainable use, treatment
and management of drinking, waste, underground and surface waters, using Greek natural zeolite.
AQUA, International Conference on New Water Culture of South-East European Countries, Athens,
Greece, 21-23/10/2005, Abs, p.66.
[8.25] Drakoulis A., Kantiranis N., Filippidis A. (2006). The uptake ability of volcanic rocks from Milos, Greece.
8th European Mineralogical Union School on Technical Mineralogy: Silicate Based Materials, Budapest, Hungary, 25/08-3/09/2006, Abs, p.9.
[8.26] Papastergios G., Filippidis A., Christofides G., Kassoli-Fournaraki A., Fernandez-Turiel J-L.,
Georgakopoulos A., Gimeno D. (2008). Arsenic baseline concentrations in surface soils of the Kavala
area, Northern Greece. 26th European Conference on Health Implications of Environmental
Contamination, Athens, Greece, 31/03-2/04/2008, Abs, p.31.
[8.27] Filippidis A., Apostolidis N., Filippidis S., Paragios I., Anagnostopoulou M. (2008). Purification of urban
wastewaters, production of odorless zeo-sewage sludge and food quality improvement, using Hellenic
Natural Zeolite. 26th European Conference on Health Implications of Environmental Contamination,
Athens, Greece, 31/03-2/04/2008, Abs, p.35.
[8.28] Papastergios G., Filippidis A., Christofides G., Kassoli-Fournaraki A., Fernandez-Turiel J-L.,
Georgakopoulos A., Gimeno D. (2008). Arsenic concentration values in sea sediments of the Filippos
B port, Kavala, Northern Greece. 26th European Conference on Health Implications of Environmental
Contamination, Athens, Greece, 31/03-2/04/2008, Abs, p.75.
[8.29] Φιλιππίδης Α. (2008). Εξυγίανση και προστασία της λίμνης της Καστοριάς, αύξηση παραγωγής και
βελτίωση ποιότητας αγροτικών προϊόντων με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. Ημερίδα «Η
λίμνη της Καστοριάς και φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι γεωργίας», Μαυροχώρι Καστοριάς,
23/11/2008, Περιλ., 1σ.
[8.30] Godelitsas A., Astilleros J.M., Filippidis A. (2009). Nanoscience and nanotechnology in earth and
environmental sciences: new developments in nanogeoscience. 6th International Conference on
Nanosciences and Nanotechnologies, Thessaloniki, Greece, 13-15/07/2009, Abs, p.30.
[8.31] Zamboulis D., Filippousi M., Pavlidou E., Vouroutzis N., Misaelides P., Filippidis A., Angelakeris M.
(2009). Synthesis of magnetite nanoparticles for magnetic hyperthermia measurements and as
palladium-103 carriers. 6th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies,
Thessaloniki, Greece, 13-15/07/2009, Abs, p.172.
[8.32] Tzamos E., Kantiranis N., Papastergios G., Vogiatzis D., Filippidis A., Sikalidis C., Tsirambidis A.,
Vouta S., Kalampaliki S. (2010). Sorption ability and potential environmental uses of zeolitic rock from
Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas. 8th International Conference on the Occurrence, Properties and
Utilization of Natural Zeolites, Sofia, Bulgaria, 10-18/07/2010, Abs, p.267.
[8.33] Vogiatzis D.N., Kantiranis N.A., Filippidis A.A., Christaras B.G., Sikalidis C.A., Papastergios G.K.,
Tzamos E.I. (2010). Lighter with higher porosity mortar using Hellenic Natural Zeolite. 8th
International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Sofia,
Bulgaria, 10-18/07/2010, Abs, p.272.
[8.34] Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A. (2010). Kinetic and isothermal study of lead ion
adsorption onto natural bentonites with different cation exchange capacity (CEC) from Milos Island,
Greece. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-
26/09/2010, Abs Vol., Geologica Balcanica, 39(1-2), p.53-54.
[8.35] Filippidis A. (2010). Purification of municipal wastewaters and production of odorless and cohesive zeosewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological
Association, Thessaloniki, Greece, 23-26/09/2010, Abs Vol., Geologica Balcanica, 39(1-2), p.112.
[8.36] Kantiranis N., Sikalidis C., Papastergios G., Squires C., Filippidis A. (2010). Continuous extraframework Na+ release from Greek analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange with NH4
+
. XIX
Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26/09/2010,
Abs Vol., Geologica Balcanica, 39(1-2), p.177.
[8.37] Papastergios G., Filippidis A., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D. (2010). Environmental assessment of
potentially toxic trace elements in sediments of Filippos B port, northern Aegean Sea – a comparison
with other national and international coastal regions. XIX Congress of the Carpathian-Balkan
Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26/09/2010, Abs Vol., Geologica Balcanica, 39(1-
2), p.295.
[8.38] Φιλιππίδης Α. (2011). Φυσικοί ζεόλιθοι – εφαρμογή στις καλλιέργειες. Ημερίδα «Πολυδύναμες
καλλιέργειες, η περίπτωση του ιπποφαούς», Αιανή Κοζάνης, 10/04/2011, Περιλ., 1σ.
[8.39] Filippousi M., Pavlidou E., Zamboulis D., Filippidis A., Papadopoulou L., Katsikini M., Paloura E.,
Tzamos E., Van Tendeloo G. (2012). Sorption of zinc and silver by nanozeolitic tuff. 9th International
Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, Thessaloniki, Greece, 3-6/07/2012, Abs, p.259.
[8.40] Giouri K., Papadopoulos A., Bourliva A., Tzamos E., Papadopoulou L., Ntouanoglou K., Filippidis A.
(2013). Enrichment of Pb, Se, As, U and Cs in commercial cosmetic clays. Goldschmidt Conf.,
Florence, Italy, 25-30/08/2013, Abs, p.1176.
[8.41] Godelitsas A., Tzamos E., Filippidis A., Sokaras D., Weng T.C., Grieco G., Papadopoulos A., Stoulos
S., Gamaletsos P., Mertzimekis T.J., Daftsis E., Dimitriadis D. (2015). New insights into the mineral
chemistry of Au-bearing pyrite/As-pyrite/arsenopyrite concentrate from Olympias deposit, Kassandra
mines (Chalkidiki, Greece). Goldschmidt Conf., Prague, Czech Republic, 16-21/08/2015, Abs,
p.1062.
[8.42] Καζάκης Ν., Καντηράνης Ν., Καλαϊτζίδου Κ., Καπράρα Μ., Μήτρακας Μ., Βαργεμέζης Γ., Τσούρλος Π.,
Ζουμπούλης Α., Φιλιππίδης Α. (2016). Προέλευση του εξασθενούς χρωμίου στη λεκάνη Σαριγκιόλ,
Κοζάνη. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Θεσσαλονίκη, 2-4/12/2016, Περιλ., 1σ.
[8.43] Tzamos E., Grieco G., Bussolesi M., Papadopoulos A., Stoulos S., Daftsis E., Dimitriadis D.,
Gamaletsos P., Godelitsas A., Filippidis A. (2018). Mineral chemistry of sulphide minerals in
concentrates of the Kassandra mines (Chalkidiki, Greece). XXI International Congress of the
Carpatho-Balkan Geological Association (CBGA), Salzburg, Austria, 10-13/09/2018, Abs, p.7-8.
[8.44] Φλώρος Γ.Δ., Κουλούσης Ν., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Κωβαίος Δ. (2019). Συγκριτική μελέτη της
επίδρασης διαφορετικών φυσικών ζεολίθων στην επιβίωση προνυμφών και ενηλίκων του βρούχου
των φασολιών Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Chrysomelidae). 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό
Συνέδριο, Κομοτηνή, 15-18/10/2019, Περιλ., σ.133.
[8.45] Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. (2021). Χαρακτηριστικά της μοναδιαίας κυψελίδας τύπουHEU ζεολιθικών υλικών μετά την επεξεργασία τους με υπέρ-αλκαλικά διαλύματα. 1ο Διαδικτυακό
Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Κοζάνη, 26-
28/02/2021, Περιλ., σ.124.
[8.46] Γεωργάκη Μ.Ν., Καντηράνης Ν., Βογιατζής Δ., Φιλιππίδης Α. (2021). Εκπλυσιμότητα σε διαφορετικές
συνθήκες pH κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας-μάργας του
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί
Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Κοζάνη, 26-28/02/2021, Περιλ., σ.148.
[8.47] Φλώρος Γ., Κοκκάρη Α., Κουλούσης Ν., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Κωβαίος Δ. (2022).
Αξιολόγηση της δράσης φυσικού ζεολίθου και άλλων ροφητικών σκονών στην επιβίωση ενηλίκων και
προνυμφών του βρούχου των φασολιών Acanthoscelides obtectus Say. 19ο Πανελλήνιο
Εντομολογικό Συνέδριο, Αγρίνιο, 23-27/05/2022, Περιλ., 1σ.
[8.48] Κουλούσης Ν., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α., Κωβαίου Σ-Κ., Κοκκάρη Α., Φιλιππίδης Σ. (2022).
Αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς με τη Χρήση Ειδικής Ποιότητας Φυσικού Ζεολίθου: Μία
Ελπιδοφόρος Προοπτική. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Agrotica: «Οι Νέες Τεχνολογίες ως Μοχλός
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας», Θεσσαλονίκη, 22-23/10/2022, Περιλ., σ.23-24.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος