Η απόφαση για την ΛΑΦ Σιδηροκάστρου και τι ορίζεται

Η απόφαση για την ΛΑΦ Σιδηροκάστρου και τι ορίζεται  
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ «11»

1. Η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΕΘΑ) αποτελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4407/1929, όπως ισχύει με τις αντικαταστάσεις δια του Α.Ν. 478/1968, του άρθρου 1 του ΝΔ 132/1974, καθώς και του άρθρου 12 του Ν.2448/96, από τους :
α. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο
β. Χρήστο Σταϊκούρα Υπουργό Οικονομικών
γ. Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
δ. Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη Αρχηγό ΓΕΣ
ε. Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη Υπαρχηγό ΓΕΣ
στ. Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο Επιτελάρχη ΓΕΣ
ως μέλη και τον Άνχη (ΜΧ) Δημοσθένη Παπαδόπουλο, που ορίσθηκε με το υπ’ αρ. 34/27-12-22 Πρακτικό της ΔΕ/ΤΕΘΑ ως Γραμματέας της ΔΕ/ΤΕΘΑ, συνήλθε σήμερα την 13 Απρ 23 και αφού έλαβε υπόψη:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4407/29 «Περί συστάσεως ΤΕΘΑ» και το
από 5/7-2-30 εκτελεστικό τούτου Π. Διάταγμα, καθώς και τις διατάξεις των τροποποιητικών Νόμων.
(2) Το Άρθρο 84 του Ν.3883/2010
(3) Αρ.Πρωτ.137/14 Σεπ 17/Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου
(4) Αρ.Πρωτ.196/22 Νοε 19/Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου
(5) Φ.900/58/513270/Σ.527/20 Φεβ 23/ΓΕΣ/Γ2/4
(6) Φ.900/43/35586/Σ.5528/27 Μαρ 23/ΥΠΕΘΑ/Υφυπουργός
 
2. Αποφασίζει και Εγκρίνει
Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, άνευ ανταλλάγματος, στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 84 του Ν.3883/2010, του ακινήτου της πρώην «ΛΑΦ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», αποτελούμενου από διόροφο κτίριο συνολικής δομημένης επιφάνειας εμβαδού 867,1 τ.μ. (ισόγειο 433,55 τ.μ. και 1ος όροφος 433,55 τ.μ.) εντός οικοπέδου εμβαδού 2.132 τ.μ., για 20 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης, με σκοπό την ανακαίνισή του και τη λειτουργία του, αποκλειστικά ως Βυζαντινού και Λαογραφικού Μουσείου, Μουσείου Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Γραφείων της.

α. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά, για το σκοπό που παραχωρείται.
β. Η ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, δημοτικά τέλη και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (συντήρησης, επισκευών, κλπ), θα πραγματοποιούνται με μέριμνα και με δαπάνες της Ιεράς Μητρόπολης Σιδηροκάστρου.

2. Η εν λόγω παραχώρηση θα υλοποιηθεί με σχετική Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΘΑ και της Ιεράς Μητρόπολης Σιδηροκάστρου, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, το αργότερο εντός εξαμήνου, από την έκδοση της σχετικής Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΘΑ.

3. Εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του ΤΕΘA, για τις περαιτέρω νόμιμες
ενέργειες.

4. Το παρόν να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΙΑ του διαδικτύου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ β. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
Δημοσθένης Παπαδόπουλος
Άνχης (ΜΧ)

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
γ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ
δ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ε. ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

(Το παρόν ανήκει στο Πρακτικό Υπ Αριθμό. «11»/13 Απρ 23/ΔΕ/ΤΕΘΑ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος