Αδαίος

Ο Αδαίος (3) ήταν στρατιωτικός, ευγενής της Θράκης και έζησε στα χρόνια του Μ. Αλεξάνδρου. 3ο - 2ο αιώνα π.Χ.

Πήρε μέρος ως Χιλίαρχος του Μακεδονικού Στρατού στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία.(2) Άρριανοΰ, Ά ναβ. Α, 22-7. 

Είναι πολύ πιθανό μετά τον θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου να διορίστηκε δυνάστης της Σιντικής (3) όπου στην πόλη Σκοτοϋσα ή Κοτοΰσα έκοψε χάλκινα νομίσματα, η Θράκη είναι γεμάτη από αυτά και είναι κοινότερα Θρακικά νομίσματα (4)

1. Άρριανοΰ, Ά ναβ. Α, 22-7.
 [1.22.7] καὶ παρ᾽ ὀλίγον ἧκεν ἁλῶναι ἡ πόλις, εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἀνεκαλέσατο τὸ στράτευμα, ἔτι διασῶσαι ἐθέλων τὴν Ἁλικαρνασσόν, εἴ τι φίλιον ἐνδοθείη ἐκ τῶν Ἁλικαρνασσέων. ἀπέθανον δὲ τῶν μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐς χιλίους, τῶν δὲ ξὺν Ἀλεξάνδρῳ ἀμφὶ τοὺς τεσσαράκοντα, καὶ ἐν τούτοις Πτολεμαῖός τε ὁ σωματοφύλαξ καὶ Κλέαρχος ὁ τοξάρχης καὶ Ἀδαῖος ‹ὁ› χιλιάρχης, οὗτοι καὶ ἄλλοι τῶν οὐκ ἠμελημένων Μακεδόνων.
Λίγο μάλιστα έλειψε να κυριευτεί τότε η πόλη, αν δεν απέσυρε τον στρατό του ο Αλέξανδρος, γιατί ήθελε και τώρα ακόμη να σώσει την Αλικαρνασσό, αν οι Αλικαρνασσείς έδειχναν κάποια φιλική υποχωρητικότητα. Από τους πολιορκούμενους σκοτώθηκαν χίλιοι περίπου, ενώ από τους στρατιώτες του Αλεξάνδρου γύρω στους σαράντα. Ανάμεσά τους ήταν ο Πτολεμαίος, ο σωματοφύλακας, ο Κλέαρχος, ο αρχηγός των τοξοτών, ο χιλίαρχος Αδαίος καθώς και άλλοι επιφανείς Μακεδόνες.

2. Ἀδαῖος (190), ein beliebter Makedonenname, zuerst unter Philipp belegt, vereinzelt auch in Griechenland vorkommend, Kurzform auf -αιος zu dem Namen Ἀδάμας Il. XII 140. XIII 560 u. ö.

3. ΛΔΔΑΙΟΣ.—Εύγενής τις Θράξ, σύγχρονος τού Μ. ’Αλεξάνδρου, άναιρερόμενος ως χιλίαρχος τοΰ Μακεδονικού στρατού εις τήν κατά τής Ασίας έκστρατείαν του.  
Πολύ πιθανόν μετά τόν θάνατον τοΰ Α λεξάνδρου νά διωρίσθη δυνάστης τής Σιντικής, όπου εις τήν πόλιν αύτής Σκοτοϋσαν ή Κοτοΰσαν έκοψε χάλκινα νομίσματα έκ τών οποίων βρίθει ή Θράκη καί είναι τά κοινότερα Θρακικά νομίσματα

4. Σκοτοῦσσα, Ptol. III 12, 28: Ὀδομαντικῆς καὶ Ἠδωνίδος. Nach Plin. n. h. IV 35 in der Nähe von Herakleia Sintike, nach Strab. VII 331 frg. 36 am Strymon selbst, diesseits des Flusses, also in Bisaltia oder Mygdonien im weiteren Sinne. Leake III 228 legte es an den Übergang der Via Egnatia über den Strymon (Tab. Peut.), Kiepert nach Demir Hissar, Miller 585 nach Savek. S. Oberhummer u. Bd. II A S. 617.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος