Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Γυναίκες των Σερρών, στην Οθωμανική Εφημερίδα Servet-i Fünun, 1897

Γυναίκες των Σερρών, στην Οθωμανική Εφημερίδα Servet-i Fünun,  25 Μαρτίου 1897
Οθωμανική ημερομηνία 13 Μαρτίου  1313
Η εφημερίδα αναφέρει:
“Η πόλη της Καβάλας και η ενδυμασία της”

Οι φωτογραφίες που βλέπετε στην πρώτη και στη σελίδα 36 αυτού του αντιγράφου είναι από τις φωτογραφίες που έστειλε ο κινητός πληροφοριοδότης μας στη διοίκησή μας όταν βρισκόταν στην επαρχία Θεσσαλονίκης, η μία περιλαμβάνει το γενικό τοπίο της πόλης της Καβάλας και η δεύτερη τα ρούχα. των τσιγγάνων που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή και συγκεκριμένα στη Σέρρες.

“Kavala Kasabası ve Kıyafetleri”

Bu nüshamızın ilk ve 36 numaralı sayfalarında gördüğünüz resimler seyyar muhbirimizin Selanik vilayeti dâhilinde bulunduğu zaman idaremize gönderdiği fotografilerden yapılmıştır ki birisi Kavala kasabasının manzara-i umumiyesini, ikincisi o civarda ve alelhusus Siroz’da [Serez] kesretle bulunan çingenelerin kıyafet-i mahaliyelerini irae eder..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου