Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Σιντικής Έτους 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Σιντικής Έτους 2023
Ο Δήμος Σιντικής σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 33/2023 (ΑΔΑ:6ΖΔΕΩ1Υ-ΩΧ0) Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών Δήμου Σιντικής, δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις παρακάτω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις: 

Κοίμησης της Θεοτόκου (09-8 έως 15-8) στη Τ.Κ. Άνω Ποροΐων
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 28/07/2023

Αγίας Ζώνης (29-8  έως 04-9) στη Δ.Κ. Σιδηροκάστρου
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 18/08/2023

Ύψωσης Τιμίου Σταυρού (13-9 έως 14-9) στη Τ.Κ. Ροδόπολης
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 01/09/2023

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές η θρησκευτικά πανηγύρια.
Άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.
Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο η πλανόδιο εμπόριο.
Άδεις χειροτέχνη καλλιτέχνη.
Στην εμποροπανήγυρη συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίδονται  ως εξής:

α) σε ποσοστό 75% σε πωλητές που είναι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

β) 10% σε κατόχους άδειας παραγωγού η επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος  στους κατόχους άδειας στάσιμου η πλανόδιου εμπορίου.

δ) 5% των θέσεων  στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής: (Ενδεικτικά παραθέτουμε τα εξής):

Άνθη, φυτά, μεταποιημένα  αγροτικά προϊόντα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, είδη βιβλιοπωλείου, είδη λαϊκής τέχνης, μουσικών οργάνων, φο μπιζού,  μικροεργαλεία, διάφορα χαρτικά, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής χρήσης- υαλικά, είδη καλλυντικών και αξεσουάρ, εκκλησιαστικά είδη, παραδοσιακά προϊόντα, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, παραδοσιακά γλυκά, λουκουμάδες, ξηροί καρποί, ποπ κορν, μαλλί της γριάς, καλαμπόκια και λοιπά παρεμφερή.

Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία μπυραριών, αναψυκτηρίων, καντινών και άλλων συναφών καταστημάτων.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.  Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).

Επίσης, όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, εφόσον διαθέτουν επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη της συγκεκριμένης αγοράς.

Η ισχύς των εγκρίσεων θα είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση 
Αντίγραφο άδειας υπαίθριου εμπορίου: (λαϊκών αγορών ή πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου ή άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη)
ή

Αντίγραφο Βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο
Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης έγκρισης συμμετοχής είναι η βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.

Σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται η άδεια.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής, Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος