Παρασκευή 12 Μαΐου 2023

Διακήρυξη πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Αγκίστρου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των κάτωθι εκτάσεων από το υπ’ αριθ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου ως εξής:
Η δημοπρασία θα γίνει την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα παρακάτω ποσά ετησίως:

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου