34.971,30€ για είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού δίνει ο Δήμος Σιντικής

34.971,30€ για καθαριστικά δίνει ο Δήμος Σιντικής

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής
(συμπεριλαμβανομένων των Μαθητικών Εστιών) και των Νομικών του Προσώπων».
Α Π Ο Φ Α Σ Η 225/08-05-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Απόφαση 
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες
του Δήμου Σιντικής (συμπεριλαμβανομένων των Μαθητικών Εστιών) και των Νομικών του Προσώπων», με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε το με αριθμό 6/2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 34.971,30€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% και 24%) με τίτλο:
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής (συμπεριλαμβανομένων των
Μαθητικών Εστιών) και των Νομικών του Προσώπων».
Γ. Αναθέτει στον προμηθευτή: Σφέτκο Νικόλαο, Δραστηριότητα: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, Διεύθυνση: Νέο
Πετρίτσι Σερρών, ΤΚ:62043, A.Φ.M.: 075407629 Δ.Ο.Υ: Σερρών, την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής (συμπεριλαμβανομένων των Μαθητικών Εστιών) και των
Νομικών του Προσώπων», έως του ποσού 34.971,30€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% και 24%).
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος