Παρασκευή 12 Μαΐου 2023

Διακήρυξη πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης του υπ’ αριθμ. 358 κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Καπνοφύτου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 5.068 τετραγωνικών μέτρων από το υπ’ αριθ. 358 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Καπνοφύτου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.  έως 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι 50,68€.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 5,068€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου