Παρασκευή 12 Μαΐου 2023

Επιχορήγηση Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής (Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ) βάση συστατικής πράξης ποσού 53.601,48 ευρώ

Επιχορήγηση Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής (Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ) βάση συστατικής πράξης ποσού 53.601,48 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου