Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

79.556,00 ευρώ έδωσε ο Δήμος Σιντικής για την "Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων"

79.556,00 ευρώ (εβδομήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι ευρώ) έδωσε ο Δήμος Σιντικής για την "Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων" ως πρώτη δόση από το συνολικό ποσό των 459.809,65 ευρώ που έχει προβλεφθεί για το έτος 2023.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου