Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

Φιλοξενία 80 αθλητών από τον Δήμο Σιντικής

Φιλοξενία 80 αθλητών στα πλαίσια διοργάνωσης του βαλκανικού πρωταθλήματος U15-U17 ελληνορωμαϊκής και ελευθέρας γυναικείας πάλης. 05/05/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ (4.794,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2023 για την Φιλοξενία 80 αθλητών στα πλαίσια διοργάνωσης του βαλκανικού πρωταθλήματος U15-U17 ελληνορωμαϊκής και ελευθέρας γυναικείας πάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου