Δασαρχείο Σερρών: Λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου ενημερώνει για τη λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων. Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική, θα πρέπει να γίνει λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε Απαγορευμένες ζώνες στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Κιλκίς σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής.

Για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται εντός της Απαγορευμένης Ζώνης II- (Παράρτημα 1, Χάρτης Παράρτημα 2-ΦΕΚ 2808 Β΄_27-04-2023), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή ευθύνης μας, ισχύουν τα παρακάτω αναφερόμενα μέτρα:

Στην αναφερόμενη Ζώνη II, απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα σε δασικές και λοιπές περιοχές, εντός του περιγράμματος της παραπάνω περιοχής, συμπεριλαμβανομένων της θήρας, της υλοτομίας, της μελισσοκομικής δραστηριότητας, της συλλογής αρωματικών φυτών και μανιταριών, της αλιείας ορεινών υδάτων, των τουριστικών επισκέψεων σε σημεία θρησκευτικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, των δραστηριοτήτων αναψυχής και της βόσκησης εκτρεφόμενων ειδών (βοοειδή, αιγοπρόβατα) σε βοσκήσιμες γαίες.

Κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης, που επιβάλλεται στο άρθρο 2 παρ. 1 με την παραπάνω σχετική, επιτρέπονται:

α) Οι δραστηριότητες υλοτομίας σε εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκμετάλλευσης συστάδων των οικείων Δασικών Υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι μετά το πέρας των εργασιών θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται αποτελεσματικά ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, τα υποδήματα του προσωπικού, καθώς και οι τροχοί των μεταφορικών μέσων, πριν από την αναχώρηση από την απαγορευμένη Ζώνη ΙΙ, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος IV του άρθρου 4 της παρούσας.

β) Οι τουριστικές επισκέψεις σε σημεία ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος με την προϋπόθεση ότι μετά το πέρας των δραστηριοτήτων εφαρμόζεται αποτελεσματική απολύμανση των υποδημάτων των επισκεπτών και των τροχών των μεταφορικών μέσων, πριν από την αναχώρηση από την απαγορευμένη Ζώνη ΙΙ σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος IV του άρθρου4 της παρούσας.

Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω μέτρων στο αγροτικό, δασικό και επαρχιακό δίκτυο γίνεται από τις αρμόδιες, κατά χωρική αρμοδιότητα, αρχές, αστυνομικές, δασικές και κτηνιατρικές με τη συνδρομή του προσωπικού της οικείας Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Πρόσβαση στην Απαγορευμένη Ζώνη II, έχουν μόνο οι υπάλληλοι των αρμοδίων αρχών, της οικείας Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τα μέλη των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και των κυνηγετικών ομάδων, τα οποία (συνεργεία και ομάδες) θα δραστηριοποιούνται με σκοπό τον εντοπισμό νεκρών αγριόχοιρων (παθητική επιτήρηση) για την έγκαιρη διάγνωση του νοσήματος της Α.Π.Χ. και τη λήψη άμεσων μέτρων.

OΔHГIEΣ AПOΛYMANΣHΣ ГIA THN XOPHГHΣH ПAPEKΛIΣEΩN ΣTHN AПAГOPEYMENH ZΩNH IΙ

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΛOTOMIAΣ

Μετά το πέρας των εργασιών με ευθύνη του υπεύθυνου του συνεργείου πραγματοποιείται:

α) απολύμανση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού με κατάλληλο απολυμαντικό διάλυμα και τη χρήση ειδικής συσκευής εκνέφωσης,

β) απολύμανση των υποδημάτων του προσωπικού, πριν από την είσοδό τους στα οχήματα μεταφοράς, με τη χρήση ειδικού απολυμαντικού ταπέτου το οποίο είναι εμποτισμένο με κατάλληλο απολυμαντικό διάλυμα,

γ) κατά την άφιξη των οχημάτων στα όρια της απαγορευμένης ζώνης II που θα επισημαίνεται από ειδικές ενημερωτικές πινακίδες, σύμφωνα με το άρθρο 2,ενότητα Α, σημείο 1.3, ΦΕΚ 2808 Β΄_27-04-2023, πραγματοποιείται απολύμανση των τροχών των οχημάτων με κατάλληλο απολυμαντικό διάλυμα και τη χρήση ειδικής συσκευής εκνέφωσης.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

1) Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου-χλωρίνης 6%

2) Εμπορικά σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για το σκοπό αυτό, σε διάλυση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Κατά την παρασκευή και χρήση των διαλυμάτων, πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό για την προστασία του, γάντια μιας χρήσης, προστατευτικά γυαλιά, και προστατευτικές μάσκες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και συνεννόηση, σχετικά με το θέμα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος