Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

Δασαρχείο Σιδηροκάστρου: Δασική απαγορευτική διάταξη για την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων

Με απόφαση του Προϊσταμένου Δασαρχείου Σιδηροκάστρου απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων στην περιφέρεια του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, κατά το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως Ιούνιο 2023 για την αποφυγή όχλησης της θηραματοπανίδας, λόγω της αναπαραγωγικής περιόδου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί θήρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου