Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Δ.Ι.Ε.Κ. Σιδηροκάστρου : Έγκριση Καταβολής Επιδόματος ΕΣΠΑ Πρακτικής Άσκησης

Δ.Ι.Ε.Κ. Σιδηροκάστρου : Έγκριση Καταβολής Επιδόματος ΕΣΠΑ Πρακτικής Άσκησης

Στην Απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΞ246ΨΖΣΠ-Η5Ι και με θέμα “Έγκριση καταβολής επιδόματος στους δικαιούχους του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» με MIS 5131399”, οι παρακάτω δικαιούχοι του ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου παίρνουν τα εξής:
Ο Μοναδικός Αριθμός Καταρτιζόμενου του παραπάνω πίνακα εμφανίζεται όταν μπείτε με του κωδικούς taxis στην ιστοσελίδα https://pa.inedivim.gr/, η καταβολή του ποσού αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου