Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων από το αγρόκτημα Προμαχώνα

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων από το αγρόκτημα Προμαχώνα.

Η δημοπρασία θα γίνει την 29η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου