Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Χάρτης της περιοχής μας του 1944

Title Porróïa 
Creator  Subject  
Description GSGS (Series); 4439. 1st ed. Lambert conical orthomorphic spheroid Bessel proj. Prime meridians: Greenwich and Athens. "Reproduced from M.D.R. 610/10412." 
Publisher [London]: War Office 
Contributor Great Britain. War Office. General Staff. 
Geographical Section. 
Date 1944 Type Topographic maps 
Format 1:100,000, map

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου