Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

1.900,00 για γεύμα της αδελφοποίησης του Δήμου Σιντικής με τον Δήμο Νάουσας.

1.900,00 για παροχή γεύματος στα πλαίσια της αδελφοποίησης του Δήμου Σιντικής με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Μαζί με τα 1.150,00 € για ηχητική κάλυψη και φωτισμό της τελετής  αδελφοποίησης των 2 Δήμων, φτάνουμε τα 3.050,00 €. Για μια αδελφοποίηση που έχει γίνει με απόφαση των Δήμων πριν 3 χρόνια.

Εκτός των παραπάνω ο Δήμος δίνει ακόμη:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου