Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Στρατιωτικοί με οικογένειες αυτών στο Σιδηρόκαστρο, 1914

Στρατιωτικοί με οικογένειες αυτών στο Σιδηρόκαστρο, 1914
Στρατιωτικοί με οικογένειες αυτών στο Σιδηρόκαστρο, από το περιοδικό ΕΛΛΑΣ, 22 Ιουνίου1914

Όμιλος ἀξιωματικῶν κατὰ τὴν στρατιωτικὴν ἐπιθεώρησιν τοῦ Δεμίρ-Ιασάρ.-Εἰς τὸ μέσον ὁ μέραρχος τῆς 6ης Μεραρχίας κ. Μπαΐρας μετὰ τῆς οἰκογενείας του καὶ ὁ διοικητής του 18ου συντάγματος κ. Χριστοδούλου. - (Φωτογρ. Θωμ. Σαββοπούλου, Αποστολ. Κ. Παπούτσης
περιοδικό ΕΛΛΑΣ, 22.06.1914

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου