Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Κάτοικοι του Σιδηροκάστρου γιορτάζουν ελεύθεροι για πρώτη φορά, 1914

Κάτοικοι του Σιδηροκάστρου γιορτάζουν ελεύθεροι για πρώτη φορά, 1914
Κάτοικοι του Σιδηροκάστρου γιορτάζουν ελεύθεροι για πρώτη φορά, περιοδικό ΕΛΛΑΣ, 26 Ιουνίου 1914
Κάτοικοι τοῦ Δεμίρ-Ισσάρ διὰ πρώτην φορὰν ἑορτάζοντες ἐλεύθεροι.- Ἡ εἰκὼν ἐλήφθη κατὰ τὴν Βασιλικὴν ἑορτήν. (Αποστ. Κ. Παπούτσης). περιοδικό ΕΛΛΑΣ, 26.06.1914

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου