Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

A History of the Black Watch [Royal Highlanders] in the Great War, 1914-1918, 1926

A History of the Black Watch [Royal Highlanders] in the Great War, 1914-1918. Volume 3 New Army  8th-14th Battalions by Major-General A G Wauchope, 1926

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου