Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης χώρου αμμοληψίας στην κοίτη του ποταμού Στρυμόνα στην Τ.Κ Στρυμονοχωρίου

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης χώρου αμμοληψίας στην κοίτη του ποταμού Στρυμόνα στην Τ.Κ Στρυμονοχωρίου.
Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κοινότητα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρησή των πιο πολύτιµων και των πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Καθορισμός όρων εκμίσθωσης χώρου αμμοληψίας στην κοίτη του ποταμού Στρυμόνα (από ΧΘ 1+550 έως 2+563) εντός της περιοχής NATURA 2000 «Λίμνη Κερκίνη-Κρούσια –Κορυφές όρους Μπέλες » στην Τ.Κ Στρυμονοχωρίου του Δήμου Σιντικής , Π.Ε Σερρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου