Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Το Επεισόδιο του Πετριτσίου στην εφημερίδα "The Evening Star", 29 Οκτωβρίου 1925

Το Επεισόδιο του Πετριτσίου στην εφημερίδα "The Evening Star", 29 Οκτωβρίου 2023 

Μετάφραση google
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. Ελλάδα. Οκτώβριος
29.—Οι Έλληνες ολοκλήρωσαν την εκκένωση
βουλγαρικού εδάφους οκτώ ώρες
πριν από την εντολή αποχώρησης έως τις 8
ώρα Πέμπτης το πρωί, δείχνοντας έτσι την καλή τους θέληση.
Η επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών
τώρα βρίσκεται στην εκκενωμένη περιοχή για να γίνει μάρτυρας της επανασύστασης μέχρι τη 13.00.
Παρασκευή των βουλγαρικών ταχυδρομείων.
Η υποχώρηση είναι προσεκτική.
KULA, Βουλγαρία, 28 Οκτωβρίου (7 μ.μ.,
μέσω Λονδίνου, 29 Οκτωβρίου).—Σε αυτό το βουλγαρικό χωριό, που έχει καταστραφεί
από τα πυρά των Ελλήνων Έκτη και α
Βουλγαρική μεραρχία, η βολή σταμάτησε αυτό
το πρωί στις 5 η ώρα. Λίγες ώρες
αργότερα οι Έλληνες άρχισαν να αποσύρονται
το πυροβολικό, τα πυρομαχικά και οι βαριές προμήθειες τους.
Μέχρι το μεσημέρι ήταν η εθνική οδός Στρούμα
ξεχύνοντας τον ελληνικό στρατό, πρόστιμο
σύγχρονος στρατός, καλά εξοπλισμένος και προφανώς υψηλό πνεύμα. Ελαφρύ πεζικό
και μερικά κομμάτια του βουνού έμειναν tn
προστασία της αποχώρησης, για τους Έλληνες
δεν είχε πολλή εμπιστοσύνη ότι
τα βουλγαρικά στρατεύματα, ή Comitadjis,
δεν θα εκμεταλλευόταν την κατάσταση για να κάνει επίθεση.
Οι Έλληνες ήταν επιφυλακτικοί, γιατί
το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες μετά
η συζήτηση στο Demfrkapau. οι Βούλγαροι επιτέθηκαν στη θέση 73 από τις 11 το πρωί
το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Σήμερα το μεσημέρι Έλληνας καπετάνιος
του ιππικού πήγε σε ειδική αποστολή
στις βουλγαρικές γραμμές πριν από τον Πέτριτς.
Του είχαν δεμένα τα μάτια και τον οδήγησαν σε μια σκηνή,
όπου παρέδωσε ένα μήνυμα λέγοντας
οι Έλληνες επρόκειτο να αποσυρθούν
και ότι οι Βούλγαροι μπορεί να ξανακαταλάβουν
τις αναρτήσεις τους μετά από 24 ώρες.
«Οι Βούλγαροι καυχώνται.
Οι Βούλγαροι, ενώ οδηγούσαν τον αστυνομικό με δεμένα τα μάτια πίσω στη «χώρα του ανθρώπου»,
είπε ότι αν η Κοινωνία των Εθνών
τους έδωσε την άδεια να κινητοποιηθούν
rhe Bulgars θα ήταν σύντομα στη Θεσσαλονίκη.
Ωστόσο, η απόσυρση έγινε
ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα.
Ο αγγλικός στρατιωτικός ακόλουθος στο
Αθήνα και Γάλλοι και Ιταλοί
προσαρτών στο Βελιγράδι, οι οποίοι αποτελούν το
επιτροπή ελέγχου εκκένωσης πρωταθλήματος,
ήρθε στο Demirhtssar «σιδερένιο φρούριο» και στη συνέχεια οδήγησε στο ελληνικό
αρχηγείο τμήματος στη γέφυρα Kula.
Στη συνέχεια η επιτροπή οδήγησε στο
Ελληνικές γραμμές, όπου έγινε η εκκένωση
συζητήθηκε. Το Γάλλο μέλος πρότεινε να εκκενωθεί ο τόπος της λίμνης
(Συνέχεια στη σελίδα 4. Στήλη 5.)

The Evening Star 
ΟCTOBER 29, J925

GREEKS EVACUATE
BULGARIA AHEAD
OF ORDERD TIME

League Body Will Witness
Re-Establishment of
Border Posts,

BY A. R. DECKER.
By Cable tu The Star and Chicago Daily News.
SIDIROKASTRO. Greece. October
29.—The Greeks completed evacuation
of Bulgarian territory eight hours
ahead of the order to withdraw by 8
o’clock Thursday morning, therebyshowing their good will.
The League of Nations commission
now is in the evacuated area to witness the re-establishment by 1 p.m.
Friday of the Bulgarian posts.
Retreat Is Cautious.
KULA, Bulgaria, October 28 (7 p.m.,
via London, October 29).—In this Bulgarian village, which has been scuttled
by the fire of the Greeks’ Sixth and a
Bulgarian division, firing ceased this
morning at 5 o'clock. A few hours
later the Greeks began withdrawing
their artillery, munitions and heavysupplies.
By noon the Struma Highway was
pouring out the Greek army, a fine
modern army, well equipped and apparently high spirited. Light infantry
and some mountain pieces remained tn
protect the withdrawal, for the Greeks
did not have too much confidence that
the Bulgar troops, or Comitadjis,
would not take advantage of the situation to make an attack.
The Greeks were cautious, because
on Tuesday night, a few hours after
the parley on Demfrkapau. the Bulgars attacked post 73 from 11 o’clock
at night until 7 o’clock in the morning. This forenoon a Greek captain
of cavalry went on a special mission
to the Bulgar lines before Petritch.
He was blindfolded and led to a tent,
where he delivered a message saying
the Greeks were about to withdraw
and that the Bulgars might reoccupy
their posts after 24 hours.
« Bulgarians Boast.
Bulgars, while leading the blindfolded officer back to “no man’s land,”
said that if the League of Nations
granted them permission to mobilize
rhe Bulgars would soon be in Salonika.
Nevertheless, the withdrawal was
begun this afternoon.
The British military' attache at
Athens and the French and Italian
attaches at Belgrade, who form the
league evacuation control commission,
came to the Demirhtssar “iron fortress” and then motored to the Greek
division headquarters at Kula Bridge.
The commission then drove to the
Greek lines, where the evacuation was
discussed. The French member proposed that the evacuation lake place
(Continued on Page 4. Column 5.)


Washington DC Evening Star

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου