Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

12.078,22€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για προμήθεια εργαλείων χειρός για το έτος 2023.

12.078,22€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για προμήθεια εργαλείων χειρός για το έτος 2023.

Δήμος Σιντικής  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες εβδομήντα οκτώ Ευρώ και είκοσι δύο Λεπτά
(12.078,22 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω
KAE του οικονομικού έτους 2023 για την Προμήθεια εργαλείων χειρός για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής για το έτος 2023.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου