Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης 13.917 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 1594 κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Αγκίστρου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 13.198 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 1594 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 21η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’  έως 11.00’  στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι 131,98€.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 13,20€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου