Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Εργασίες οδοποιίας στο Αχλαδοχώρι, 2023

Εργασίες οδοποιίας στο Αχλαδοχώρι, 2023

Ο Δήμος Σιντικής προχώρεισε στην  κατασκευή Ανατολικού Περιφερειακού στο Αχλαδοχώρι.
Οι εργασίες οδοποιίας θα συνεχίσουν με την κατασκευή του Δυτικού περιφερειακού στο Αχλαδοχώρι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου