Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

34.311,13 € δίνει Δήμος Σιντικής για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

34.311,13 € δίνει Δήμος Σιντικής για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.
Την έγκριση της δαπάνης αποφάσισε ο Δήμος Σιντικής για τη διάθεση της πίστωσης ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια έντεκα Ευρώ και δεκατρία Λεπτά (34.311,13 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής για το έτος 2023.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου