Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

37.200,00 € δίνει ο Δήμος Σιντικής την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

37.200,00 € δίνει ο Δήμος Σιντικής την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Σιντικής αποφάσισε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια Ευρώ (37.200,00 €) για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού
έτους 2023 για την Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου