Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Τεύχος B' 2539/14.06.2021, ξεκίνησε ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για την υπαγωγή των δικαιούχων στο Μητρώο των Λευκών Περιοχών.

Αιτηθείτε την επιχορήγηση για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, εάν είστε μόνιμος κάτοικος Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ).

Μπορείτε να αιτηθείτε είτε για την:
επίγεια ευρυεκπομπή
δορυφορική ευρυεκπομπή

Για τα παραπάνω ισχύουν:
χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού όπου απαιτείται
8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας
8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασής του όταν αυτός απαιτείται
ελεύθερη επιλογή παρόχου
Η υποβολή των αιτήσεων λήγει 15.07.2023 στις 21.00.

Θα χρειαστείτε:
τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας σας
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού σας τηλεφώνου
η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώσατε στην αίτησή σας
το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλέξετε μετά από εξουσιοδότησή σας
την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτησης στο πλαίσιο της δράσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου