Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου Π.Ε. Σερρών κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου απαγορεύεται:

Η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου και συγκεκριμένα:
α) στον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από Ορεινή)
β) στο περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου και
γ) στο περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων,
για τις ημέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 3: Υψηλή, 4: Πολύ Υψηλή & 5: Κατάσταση Συναγερμού. Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα για πρόβλεψη κινδύνου από υψηλή (κατηγορία 3) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) κατά τη διάρκεια της Αντι- πυρικής περιόδου 2023. Έχει ισχύ από τις 7.30 το πρωί της ημέρας πρόβλεψης έως τις 7.30 το πρωί της επομένης ημέρας.

Για την εφαρμογή του μέτρου αποδεχόμαστε το σχεδιασμό της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Σερρών ως κάτωθι: Ορίζονται 12 Σημεία Ελέγχου και Απαγόρευσης εισόδου, ως εξής:
Από την ΕΛ.ΑΣ με περιπολικά και τη χρήση φραγμών- εμποδίων:

Για τον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από Ορεινή) στη διασταύρωση για Κανέλλα με συντεταγμένες σημείου 41ο 13΄40,18΄΄ 23ο 34΄44,19΄΄ (ανήκει στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών)
Για τον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από Ορεινή) στη λίμνη πάνω από Καπνόφυτο με συντεταγμένες σημείου 41ο 16΄53,22΄΄ 23ο 31΄11,92΄΄
Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο Πεδίο βολής Αμπέλας με συντεταγμένες σημείου 41ο13΄13,19΄΄ 23ο 23΄59,98΄΄
Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο με συντεταγμένες σημείου 41ο13΄47,28΄΄ 23ο 23΄52,34΄΄
Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στην Ι.Μ. Κηρύκου και Ιουλίττης με συντεταγμένες σημείου 41ο14΄02,93΄΄ 23ο23΄55,69΄΄
Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο με συντεταγμένες σημείου 41ο13΄31,34΄΄ 23ο 25΄28,73΄΄
Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου «Ζεστά Νερά» στο κτήμα Γάλβα με συντεταγμένες σημείου 41ο15΄18,73΄΄ 23ο 24΄17,70΄΄
Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου «Ζεστά Νερά» στο Σιδηρόκαστρο με συντεταγμένες σημείου 41ο14΄20,10΄΄ 23ο 24΄49,84΄΄
Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου «Ζεστά Νερά» στο σημείο Πισίνες με συντεταγμένες σημείου 41ο14΄42,75΄΄ 23ο 24΄03,92΄΄
Για το περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων στην κατασκήνωση Πλατανακίων με συντεταγμένες σημείου 41ο17΄59,79΄΄ 22ο 56΄36,55΄΄
Για το περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων στον Άγ. Δημήτριο με συντεταγμένες σημείου 41ο17΄09,26΄΄ 23ο 02΄37,07΄΄
Για το περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων στο Μανδράκι με συντεταγμένες σημείου 41ο16΄27,85΄΄ 23ο 08΄20,47΄΄
Όλα τα σημεία ελέγχου οχημάτων και πεζών θα βρίσκονται στην είσοδο του δάσους και στη συμβολή των δασικών δρόμων με τους αντίστοιχους επαρχιακούς δρόμους.

Απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ., εκτός των μελών εθελο- ντικών οργανώσεων (πεζών ή εποχούμενων), που συμμετέχουν στην πυροπροστασία των ανωτέρω περιοχών κατόπιν έγκρι- σής της Π.Υ. Ν. Σερρών.

Καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στις ανωτέρω περιοχές.

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και δράσεις για τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών της Π.Ε. Σερρών, αντιπυρικής περιόδου 2023, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τομείς ευθύνης τους.

Οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών παρακαλούμε όπως ενισχύσετε το έργο της ΔΙ.Π.Υ.Ν.Σερρών.

Οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών, που έχουν δασικές εκτάσεις στα όρια ευθύνης τους, παρακαλούμε όπως προβούν στη λήψη όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων.

3)    Η εφαρμογή της Απόφασης ανατίθεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν.Σερρών.

4)    Οι παραβάτες της Απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 129 του Ν. 4926/22 (ΦΕΚ 82/Α΄/2022). Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

5)    Με την ανάρτηση της παρούσης στη Διαύγεια παύει να ισχύει η με Α.Π. 325109 (2593)/17-5-2023 Απόφαση του Α- ντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρών (ΑΔΑ: ΩΝΡΓ7ΛΛ-Σ21).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου