Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Ο αρχαιολογικός χώρος στη Θέση «Μουγιάνα» στο Χαρωπό


Θέση «Μουγιάνα» 1500 μ. Ανατολικά του χωριού.
Τυχαία ευρήματα: Δύο επιτύμβια γλυπτά Ρωμαϊκών Χρόνων: 1. Θραύσμα ενεπίγραφης επιτύμβιας 
στήλης, δύο επάλληλες ζώνες ανάγλυφων παραστάσεων, Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών -Λ117, 0. 
Βιβλιογραφία
—Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη ΑΔ 31 Β΄2 (1976), 310 πιν. 250β. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου