Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

Δημοπρασία για την εκμίσθωση της αίθουσας μνημόσυνων στα κοιμητήρια Σιδηροκάστρου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της αίθουσας μνημόσυνων στα κοιμητήρια Σιδηροκάστρου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 17η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’  έως 12.00’ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ μηνιαίως (50 €).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εξήντα ευρώ (60€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου