Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Ο αρχαιολογικός χώρος στο Βαμβακόφυτο

Κατά την εκσκαφή θεμελίων του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακοφύτου βρέθηκε κιβωτιόσχημος 
τάφος με θησαυρό 11 νομισμάτων, [τρία (3) αργυρά νομίσματα Θασίων και οκτώ (8) χάλκινα Μ. 
Αλεξάνδρου), καθώς και θραύσματα ερυθρόμορφου σκύφου, λύχνου και όστρακα μελαβαφών αγγείων (Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας)].

Ο Δ. Σαμσάρης, Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την Αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη, 1976, 132 συνδέει τον τάφο με αρχαίο οικισμό μεταξύ Παλαιοκάστρου και Βαμβακόφυτου, στον οποίο τοποθετεί την αρχαία Σκοτούσσα με προϋπόθεση την προτεινόμενη από τον ίδιο ταύτιση του Σιδηροκάστρου με την Ηράκλεια Σιντική. Μετά την εντόπιση της Ηράκλειας Σιντικής στο μέσο ρου του Στρυμόνα [G. Mitrev “ Civitas Heracleotarum, Herakleia Sintica or the Ancient City oat the Village Rupite”, ZPE 145 (2003), 262] η προτεινόμενη ταύτιση στερείται τεκμηρίων. (αν και υπάρχουν πολλοί λόγοι για αν αμφισβητήσουμε το οτι ή Ηράκλεια Σιντική είναι στο Ρουπιτε).  Θέση αρχαίου οικισμού άλλωστε στο χωριό Βαμβακόφυτο δεν έχει ως τώρα εντοπισθεί. Οι αρχαίοι οικισμοί, με 
τους οποίους θα μπορούσε να σχετισθεί ο τάφος της πλατείας του Βαμβακόφυτου, θα μπορούσαν να αναζητηθούν προς το παρόν στους πλησιέστερους στο Βαμβακόφυτο αρχαίους οικισμούς, που οι επιφανειακές έρευνες της ΚΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών έχουν εντοπίσει στην περιοχή του Καμαρωτού του Δήμου Σιντικής και του Παλιόκαστρου του Δήμου Σκοτούσσας. Πρβλ: Ημερολόγιο τυχαίων ευρημάτων ΚΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Μ. Βάλλα, ΑΔ 56Β΄-59 Β΄ (2001-2004), Χρονικά, 656-657, (Παλιόκαστρο)

Βιβλιογραφία 
—Χ.Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ΑΔ 24 Β΄2 (1969), 352. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου