Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

11.160,00€ έδωσε ο Δήμος Σιντικής για εκλογικές αποζημιώσεις

11.160,00€ έδωσε ο Δήμος Σιντικής για εκλογικές αποζημιώσεις

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 04/08/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6933/2023
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α/Α 175
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες εκατό εξήντα Ευρώ (11.160,00 €) για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού
έτους 2023 για την ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Διαβάστε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου