Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023

2.000€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την αγορά 1ος στρέμματος για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα Λιβαδιάς

Απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα Λιβαδιάς

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 17/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 143/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 17
ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 19ο Απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για τη διάνοιξη γεώτρησης στην Κοινότητα Λιβαδιάς.

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου