Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

2.972,28€ έδωσε ο Δήμος Σιντικής για Tablet

2.972,28€ έδωσε ο Δήμος Σιντικής για Tablet

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 02/08/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6840/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α/Α 173

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
4. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
3. Το υπ΄αριθμ. 02-08-2023 τεκμηριωμένο αίτημα απο "Δημάρχου". Περί της αναγκαιότητας για "Δαπάνη προμήθειας Tablet
και Περιφερειακών Συστημάτων για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής (ΑΔΑΜ:23REQ013195580)"
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου