Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

Παραλαβή της Δομής πριν λίγες μέρες μετά από 3 χρόνια

Το πόσο προσωρινή είναι τελικά η Δομή φαντάζει αστείο μετά από 3 χρόνια.

Μπορεί η δομή στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής να λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια, ωστόσο μόλις πριν λίγες μέρες συγκροτήθηκε η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών».
 
Να τονίσουμε πως περισσότερες από έξι παρατάσεις είχαν δοθεί για το έργο της εγκατάστασης προσωρινής δομής φιλοξενίας, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, ενώ η δομή λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια και πρόκειται για ένα έργο, που- σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου- κόστισε 2.983.082 ευρώ συν ΦΠΑ.

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2022 είχε συγκροτηθεί η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής για το έργο της Δομής.

Όσον αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών», σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Πάτροκλου Γεωργιάδης, που εκδόθηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 9 Αυγούστου 2023, η Επιτροπή αποτελείται από τους εξής:

Τακτικά μέλη:
α. Νικόλαο Κεφαλαδέλη, ΤΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο
β. Απόστολο Ζέρμα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος
γ. Νικηφόρο Κολιολιό, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:
α. Ευστάθιο Κοτζαπαναγιώτη, ΤΕ Μηχανικών, ως αναπληρωτή Πρόεδρο
β. Ευαγγελία Παπανδροπούλου, Γεωλόγος ΠΕ, ως αναπλ. μέλος
γ. Ελένη Τσακλίδου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως αναπλ. μέλος

Έργο της επιτροπής, που θα συνέλθει με μέριμνα του Προέδρου της, είναι να προβεί εντός των νόμιμων προθεσμιών, στην οριστική παραλαβή του έργου, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και η σύμβαση του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου