Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

3.150€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για ενοικίαση περιπτέρου 25 τ.μ. για 4 μέρες στη SERREXPO 2023

3.150€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για ενοικίαση περιπτέρου 25 τ.μ. για 4 μέρες στη SERREXPO 2023

Α ρ ι θ μ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 17/01-08-2023
Αριθμ. Απόφ.: 141/2023
Απόσπασμα από το πρακτικό της 17
ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 17ο  Συμμετοχή του Δήμου Σιντικής στη SERREXPO 2023
Διαβάστε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου