Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

455.999,99€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για το 1ο ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

455.999,99€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για το 1ο ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη
Την εισήγηση του θέματος,
Την Αιτιολογική Έκθεση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»,
Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010,
μετά από διαλογική συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον 1
ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ», ως ακολούθως:
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου