Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

Διακήρυξη πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης 7.850 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 472 κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Λιβαδιάς

Διακήρυξη πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης 7.850 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 472 κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Λιβαδιάς 31 Ιουλίου 2023.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 7.850 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 472 κοινόχρηστο τεμάχιο του σχολικού κλήρου του αγροκτήματος Λιβαδιάς ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 10η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00’  έως 12.00’ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι 78,50€.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 7,85 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου