Σάββατο 12 Αυγούστου 2023

Δήμος Σιντικής : Προμήθεια ψυγείου για εμβόλια και φάρμακα ζώων συντροφιάς ποσού 850,00 €

Προμήθεια ψυγείου για την ασφαλή αποθήκευση εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ψυγείου για την ασφαλή αποθήκευση εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Α Π Ο Φ Α Σ Η 398/11-08-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ψυγείου για την ασφαλή αποθήκευση εμβολίων και
λοιπών φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ,με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε το από 02-08-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών .
Γ. Αναθέτει στον προμηθευτή: ΜΗΛΙΑΔΗ Β. ΤΡΥΦΩΝ, Διεύθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, Δραστηριότητα:
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, A.Φ.M.024333175 , Δ.Ο.Υ: Α΄ΣΕΡΡΩΝ, την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ,
έναντι συνολικού ποσού 850,00 € με το ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου