Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023

9.923,70€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια του

9.923,70€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια του

Αριθ. Πρωτ.: 7234/2023
Α/Α 178
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους εννιά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία Ευρώ και εβδομήντα Λεπτά (9.923,70 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2023 για την Δαπάνη για την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια του Δήμου Σιντικής

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου